Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

Cymraeg

Spinlock IRC Welsh Championships 1st – 3rd August 2014

IRC 30 years logo 2014We are only a few weeks from the inaugural ‘Spinlock IRC Welsh Championships’ hosted this year by Pwllheli Sailing Club on 1st to 3rd August.

The event has used the successful 2013 J Cup hosted by PSC as a spring board with the added award of the ‘Spinlock IRC’ regional title for Wales. PSC Commodore Stephen Tudor said: ‘The Club is very proud to be offered the opportunity to host the first Welsh IRC Championships and is delighted to see competitors already entered from Ireland, Isle of Man, Scotland and Liverpool in addition to the local competitive fleet. Entries are still being received and we still have free berths available for the event on the new Academy pontoons’.

Mae Mari Davies, aelod o Glwb Hwylio Pwllheli yn hedfan allan i Tavira ym Mhortiwgal heno i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF.

Dewisiwyd Mari, sydd yn 17 oed ac yn chweched dosbarth Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda, a’i phartner hwylio Sarah Norbury i gynrychioli Prydain yn y dosbarth 420 wedi iddynt ddod yn fuddugol ym Mhencampwriaeth Ieuenctid Prydain gan roi perfformiadau cryf mewn fflyd gystadleuol iawn yn Weymouth a Phortland ym mis Ebrill.

Pencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF yw’r gystadleuaeth fwyaf ac uchaf ei pharch i ieuenctid yn y byd hwylio gyda dros 350 o hwylwyr ifanc o dros 60 gwlad yn gobeithio gwneud eu marc.  Mae Mari yn un o 12 aelod o garfan gryf Prydain sy’n gobeithio cipio’r brif wobr oddi ar yr Eidal.  Genir ser Gemau Olympaidd y dyfodol ym Mhencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF gyda’r rhestr o gyn-enillwyr yn cynnwys Russell Couts a Ben Ainslie ymysg lawer o enwau adnabyddus eraill y byd hwylio.

caws a gwinBu'r noson yn llwyddiant mawr drwy gydol gyda nifer yn dod draw o'r clybiau yn ogystal â chynrychiolaeth o Welsh Yachting a 'r Welsh Youth oedd yn paratoi am y cystadlu dros y penwythnos. 
 
 
Hoffem estyn diolch diffuant i Hufenfa De Arfon am y caws gwych, Y Bwtri am y Picl Cymysg a oedd yn gweddu yn wych efo'r caws a Cwrw Llyn am gyflenwi'r cwrw i olchi y cyfan i lawr!! ac yn olaf i Glwb Hwylio Pwllheli am gynnal y digwyddiad. Diolch hefyd i Iestyn Tyne am ein diddanu ni drwy gydol y nos efo'i ffidil. 
 
Cododd y Grŵp Awyr Agored oddeutu £ 400 a fydd yn mynd tuag at y Grant Chwaraeon Cymru i brynu offer er lles y clybiau unigol a'r gymuned leol.
 

 

 

The date for the 2014 Hwyl yr Heli is Saturday 16th of August 2014.

The day will be organised by Plas Heli's Community Development Officer David Hughes. The event was a great success last year and we hope to grow the event this year by further developing the established themes.

Pen Llyn Outdoor Group invites you to a night of Beer, Wine and Cheese on the 25th of April at the Pwllheli Sailing Club. The evening starts at 7pm.

Proceeds will go towards acquiring new resources for the benefit of the club and the local community.

Please come along to support and enjoy!!

Tickets are available at Pwllheli Sailing Club or plasheli.david@gmail.com £8 each. 

 

Arwel Jones from Asda presenting David Hughes Community Development Officer for Plas Heli Cyf with biscuits and chutney in aid of the "Grwp Awyr Agored" Pen Llyn Outdoor Clubs Beer, Cheese & Wine night this Friday at the Pwllheli Sailing Club starting 7pm.

Tickets are available from the Club or email plasheli.david@gmail.com, or you are welcome to come along on the evening and buy tickets at the door. There will be entertainment, local cheese with a selection of local chutney(s), biscuits, wine and various local Guest Beers on tap. The Clubs will also be showing a selection of films that have been made recently showcasing what they have to offer for local people and visitors alike.

Hope to see you on Friday!!

We are delighted to report that the marine works has started - the bund on the west side of the harbour has been constructed and the dredging is on-going and should be completed before Easter - although the dredging of the new area for the dedicated visitor and events berths, to the north of the marina, may take a little longer.

The whole of the marine works including the new quay will be completed in June this year. This photograph shows the construction of the new quay wall which will form part of the access to the new pontoons.

We are very pleased to inform you that the main contractor for the iconic academy building has been appointed - The following is a Gwynedd Council Press Release:

Wynne Construction to build the National Sailing Academy and Events Centre at Pwllheli

logogwyneddA north Wales company has been appointed by Gwynedd Council to construct the iconic National Sailing Academy and Events Centre building at Pwllheli.

The contract between Gwynedd Council and Wynne Construction allows the work on site to begin in April 2014 with the construction period to last 12 months.

This latest contract completes the package of contracts associated with the £8.3 million National Sailing Academy and Events Centre project, which is part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government. The road development is completed and the marine works is currently underway within the harbour.

hub1Work has started on the new Hub building - the new (28m x 12m) storage shed for the user groups. This will be a fantastic facility and will assist the growth in the outdoor activity sections which include, amongst others, the rowing club, kayaking club and sailing.

This work is being caried out by Gelli and will be completed by the end of March 2014.

 

On your visit to the Club over the Christmas holiday you will notice that a building site compound has been set up adjacent to the Club marquee.

This is the compound set up by Jones Bros - the contractor appointed to undertake the marine works as part of the Academy project.

They will start work in the New Year and the first stage is to construct a bund located to the west of the marina. This work is expected to take about four weeks. 

The next stage in early Febuary is to start on the dredging work - starting with the new basin for the Academy visitor and event pontoons. 

When the basin has been completed the dredger will then proceed to dredge under the Hafan marina pontoons. At the same time work will start on the new quay wall - adjacent to the new basin.

 

 

 

Gethin Owen

Blwyddyn brysur arall i Gethyn yn cystadlu yn y cwch Optimist!Sesiwn olaf hyfforddiant holl sgwads Prydain ar y cyd yn Weymouth  - dod yn gyntaf yn y sgwad canolraddol (intermediate) a 6ed o’r holl sgwads.

‘Roedd yn un o tua 30 oedd yn cynrychioli Prydain yn y Regata Pasg yn Brassemermeer, yr Iseldiroedd.

Cafodd  ei ddewi s yn un o 8 i’r Tim Datblygu oedd yn cynrychioli Prydain yn Bodrum, Twrci dros y PasgYm mis Gorffennaf ennillodd Bencampwriaeth Ysgolion Cymru ym Mae Caerdydd

Ym mis Awst yn y Bencampwriaeth Genedlaethol yn Largs, yr Alban death yn 4ydd yn y fflyd hyn – y 3ydd Prydeiniwr.

Mis Hydref cafodd ei ddewis i’r Sgwad Cenedlaethol – wedi’i osod yn y 10fed safle. Mae hefyd yn aelod o Sgwad Optimist Cymru.

Christopher Jones 

(age 13) has had a good year in 2013, starting with the Braasemermeer Easter Regatta in Holland where he was part of the GBR team who won the team prize.  

Contact Information

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Office:   01758 613 343

Company Registration No. 08082514
VAT No. GB 164061430