Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

This summer was a very busy one for Mari Davies from Bethesda and her sailing partner Sarah Norbury, as they spent 6 weeks abroad competing in the international 420 fleet.

The first event of the summer was in Keiler Woche, Germany.  A massive international  regatta attended by thousands with racing across numerous fleets. Stormy weather and fickle wind meant that only four races were held in the two racing days.

Edrychwch ar y datblygiad diweddar yn y gwaith adeiladu yma:

Mae gwaith adeiladu wedi cychwyn ar gynllun £4 miliwn i ddatblygu adeilad Academi Hwylio Pwllheli a fydd yn cwblhau’r pecyn o fuddsoddiadau cyfalaf yn ardal harbwr y dref. DSC 5980

Mae’r dywarchen gyntaf wedi ei thorri ar safle Academi Hwylio Genedlaethol Cymru ym Mhenrhyn Glan Don, Pwllheli. Bydd yr adeilad yn rhan allweddol o’r pecyn £8.3 miliwn a ddiogelwyd gan Gyngor Gwynedd i gryfhau’r diwydiant morol a hwylio yn lleol.

Mae cynllun yr Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau wedi ei gydariannu drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd. 

Bydd yr adeilad eiconig hwn yn ganolfan i gynnal digwyddiadau a chystadleuthau hwylio gyda’r gorau yn y byd. Bydd hefyd yn adnodd canolog i’r gymuned leol ac i’r diwydiant awyr agored ym Mhwllheli a’r ardal gyfagos.

Spinlock IRC Welsh Championships 1st – 3rd August 2014

IRC 30 years logo 2014We are only a few weeks from the inaugural ‘Spinlock IRC Welsh Championships’ hosted this year by Pwllheli Sailing Club on 1st to 3rd August.

The event has used the successful 2013 J Cup hosted by PSC as a spring board with the added award of the ‘Spinlock IRC’ regional title for Wales. PSC Commodore Stephen Tudor said: ‘The Club is very proud to be offered the opportunity to host the first Welsh IRC Championships and is delighted to see competitors already entered from Ireland, Isle of Man, Scotland and Liverpool in addition to the local competitive fleet. Entries are still being received and we still have free berths available for the event on the new Academy pontoons’.

Mae Mari Davies, aelod o Glwb Hwylio Pwllheli yn hedfan allan i Tavira ym Mhortiwgal heno i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF.

Dewisiwyd Mari, sydd yn 17 oed ac yn chweched dosbarth Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda, a’i phartner hwylio Sarah Norbury i gynrychioli Prydain yn y dosbarth 420 wedi iddynt ddod yn fuddugol ym Mhencampwriaeth Ieuenctid Prydain gan roi perfformiadau cryf mewn fflyd gystadleuol iawn yn Weymouth a Phortland ym mis Ebrill.

Pencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF yw’r gystadleuaeth fwyaf ac uchaf ei pharch i ieuenctid yn y byd hwylio gyda dros 350 o hwylwyr ifanc o dros 60 gwlad yn gobeithio gwneud eu marc.  Mae Mari yn un o 12 aelod o garfan gryf Prydain sy’n gobeithio cipio’r brif wobr oddi ar yr Eidal.  Genir ser Gemau Olympaidd y dyfodol ym Mhencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF gyda’r rhestr o gyn-enillwyr yn cynnwys Russell Couts a Ben Ainslie ymysg lawer o enwau adnabyddus eraill y byd hwylio.

The date for the 2014 Hwyl yr Heli is Saturday 16th of August 2014.

The day will be organised by Plas Heli's Community Development Officer David Hughes. The event was a great success last year and we hope to grow the event this year by further developing the established themes.

Grŵp Awyr Agored  Pen llŷn
 
yn eich gwahodd i
     Noson Cwrw,Caws a Gwin
                ar y 25ain o Ebrill am 7 o’r gloch
yng
Nhlwb Hwylio Pwllheli
 
Yr elw i fynd tuag at archebu adnoddau newydd  er budd y clybiau a’r gymuned leol.

 

 

 


Caws a gwin lleol, adloniant, raffl a chyfres o ffilmiau yn hyrwyddo’r clybiau Rhwyfo, Hwylio, Ceufadu a Syrffio Ticedi ar gael  £8 y pen i gynnwys :
gwydred o Win
gwydred o Gwrw Lleol
Caws lleol
Adloniant
Arddangosiad  Ffilmiau Awyr Agored
 
 
Ticedi ar gael yng Nhlwb Hwylio Pwllheli/neu plasheli.david@gmail.com
 

Hoffwn ddiolch i'r canlynol am ei cefnogaeth 

 

Arwel Jones from Asda presenting David Hughes Community Development Officer for Plas Heli Cyf with biscuits and chutney in aid of the "Grwp Awyr Agored" Pen Llyn Outdoor Clubs Beer, Cheese & Wine night this Friday at the Pwllheli Sailing Club starting 7pm.

Tickets are available from the Club or email plasheli.david@gmail.com, or you are welcome to come along on the evening and buy tickets at the door. There will be entertainment, local cheese with a selection of local chutney(s), biscuits, wine and various local Guest Beers on tap. The Clubs will also be showing a selection of films that have been made recently showcasing what they have to offer for local people and visitors alike.

Hope to see you on Friday!!

We are delighted to report that the marine works has started - the bund on the west side of the harbour has been constructed and the dredging is on-going and should be completed before Easter - although the dredging of the new area for the dedicated visitor and events berths, to the north of the marina, may take a little longer.

The whole of the marine works including the new quay will be completed in June this year. This photograph shows the construction of the new quay wall which will form part of the access to the new pontoons.

Newyddion Gwych - dyma datganiad i'r wasg gan Cyngor Gwynedd.

Wynne Construction i adeiladu Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau ym Mhwllheli

Mae cwmni o ogledd Cymru wedi cael ei ddewis gan Gyngor Gwynedd i adeiladu Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau eiconig ym Mhwllheli.

Mae’r cytundeb rhwng Cyngor Gwynedd a chwmni Wynne Consturction yn caniatáu i waith ar y safle gychwyn ym mis Ebrill 2014 gyda’r cyfnod adeiladu yn parhau am 12 mis.

Y cytundeb diweddaraf yma yw’r olaf o’r contractau sydd yn gysylltiedig â phrosiect yr Academi Hwylio Cenedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau gwerth £8.3 miliwn, sydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae’r gwaith ffordd eisoes wedi ei gwblhau ac mae gwaith morol ar y gweill ar hyn o bryd oddi fewn i’r harbwr.

Bydd adeilad yr Academi Hwylio Cenedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau yn cynnwys prif neuadd ar gyfer defnydd hwylwyr a’r gymuned leol, ystafelloedd hyfforddiant ac addysgu a chyfleusterau arlwyo, mewn adeilad eiconig i gyd-fynd â lleoliad hwylio o’r radd flaenaf ym Mae Ceredigion.

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyd-weithio gyda Wynne Consturcion yn y gorffennol ar sawl prosiect hynod lwyddiannus gan gynnwys prosiect Ysgol yr Hendre yng Nghaernarfon.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb am yr economi:

“Rydym yn hynod falch i weithio gyda chwmni Wynne Construction unwaith eto ar brosiect sylweddol fel hwn.

“Mae gan y cwmni enw arbennig o dda am gyflogi gweithwyr lleol a chefnogi contractwyr lleol, ac rydym yn edrych ymlaen at gyd-weithio gyda nhw i weithredu’r buddion cymunedol sydd wedi’u hymgorffori yn y cytundeb i sicrhau fod y gweithlu lleol a busnesau lleol yn gwneud y mwyaf o’r buddsoddiad sylweddol hwn yn yr ardal.

“Rydym yn rhagweld y bydd y prosiect hwn yn dod a buddion economaidd a chymunedol hirdymor i Bwllheli a’r ardal gyfagos.”

Mae’r Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau ym Mhwllheli wedi ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430