Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

Cymraeg

Mae Mari Davies, aelod o Glwb Hwylio Pwllheli yn hedfan allan i Tavira ym Mhortiwgal heno i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF.

Dewisiwyd Mari, sydd yn 17 oed ac yn chweched dosbarth Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda, a’i phartner hwylio Sarah Norbury i gynrychioli Prydain yn y dosbarth 420 wedi iddynt ddod yn fuddugol ym Mhencampwriaeth Ieuenctid Prydain gan roi perfformiadau cryf mewn fflyd gystadleuol iawn yn Weymouth a Phortland ym mis Ebrill.

Pencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF yw’r gystadleuaeth fwyaf ac uchaf ei pharch i ieuenctid yn y byd hwylio gyda dros 350 o hwylwyr ifanc o dros 60 gwlad yn gobeithio gwneud eu marc.  Mae Mari yn un o 12 aelod o garfan gryf Prydain sy’n gobeithio cipio’r brif wobr oddi ar yr Eidal.  Genir ser Gemau Olympaidd y dyfodol ym Mhencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF gyda’r rhestr o gyn-enillwyr yn cynnwys Russell Couts a Ben Ainslie ymysg lawer o enwau adnabyddus eraill y byd hwylio.

Mae Mari wedi bod yn mynychu Clwb Hwylio Pwllheli ac yn aelod o Glwb Hwylio Ieuenctid Pwllheli a’r Cylch (CHIPAC) ers dros 8 mlynedd.  Dywed Mari:  “Mae’n mynd i fod yn fraint cael dilyn olion traed Olympiaid y gorffennol.  Mae’n fy ysbrydoli i weld yr enwau ar y tlysau a gwybod fy mod yn rhoi camau i’r cyfeiriad cywir.  Rydw i yn ffodus iawn i allu ymarfer fy nghamp yn un o leoliadau gorau Prydain ac rydw i’n edrych ymlaen i gynrychioli’r garfan a rhoi fy sgiliau ar brawf yn erbyn hwylwyr ifanc gorau’r byd.”

Dywedodd Gwyndaf Hughes un o hyffroddwyr CHIPAC:  “Mae’n wych gweld Mari yn llwyddo ac yn cael cyfle i gynrychioli Prydain.  Dechreuodd Mari fynychu CHIPAC yn ddim ond 8 mlwydd oed ac mae wedi bod yn bleser ei gweld yn datblygu a chyflawni gymaint dros y blynyddoedd.  Rydym ni yng Nghlwb Hwylio Pwllheli yn falch iawn o bob un o aelodau CHIPAC sydd yn cystadlu’n rheolaidd ac yn mwynhau gwneud hynny.”

Bydd ras gynta’r Bencampwriaeth ddydd Llun, Gorffennaf 14 gyda’r cwbl yn dod i ben ar ddydd Gwener 18.

 

Associates and Affiliates

 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • ryalogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • WGLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • logogwynedd.gif
 • Plas-Menai.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • psc_logo_new.png

Contact Information

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Office:   01758 613 343 - Please note: the telephone is not manned and your enquiries would be attended to more efficiently if you send an e-mail to the appropriate department see contact us here

Company Registration No. 08082514
VAT No. GB 164061430