Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

Cymraeg

caws a gwinBu'r noson yn llwyddiant mawr drwy gydol gyda nifer yn dod draw o'r clybiau yn ogystal â chynrychiolaeth o Welsh Yachting a 'r Welsh Youth oedd yn paratoi am y cystadlu dros y penwythnos. 
 
 
Hoffem estyn diolch diffuant i Hufenfa De Arfon am y caws gwych, Y Bwtri am y Picl Cymysg a oedd yn gweddu yn wych efo'r caws a Cwrw Llyn am gyflenwi'r cwrw i olchi y cyfan i lawr!! ac yn olaf i Glwb Hwylio Pwllheli am gynnal y digwyddiad. Diolch hefyd i Iestyn Tyne am ein diddanu ni drwy gydol y nos efo'i ffidil. 
 
Cododd y Grŵp Awyr Agored oddeutu £ 400 a fydd yn mynd tuag at y Grant Chwaraeon Cymru i brynu offer er lles y clybiau unigol a'r gymuned leol.
 

 

 

Associates and Affiliates

 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • MeirionDwyfor.jpg
 • logogwynedd.gif
 • PlasHeliLogo.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • psc_logo_new.png
 • LoteriLogo.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • WGLogo.jpg
 • ryalogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • CyfenterLogo.png

Contact Information

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Office:   01758 613 343 - Please note: the telephone is not manned and your enquiries would be attended to more efficiently if you send an e-mail to the appropriate department see contact us here

Company Registration No. 08082514
VAT No. GB 164061430