CofrestwchYmaDewch i ymuno efo ni ar yr 2il o Orffennaf 2017!

triathlon pwllheli 2016 021x600Beth?

Triathlon sprint yw hwn. Mae'r pellteroedd o fewn cyrraedd pawb.  Does dim rhaid bod yn arbennigwr triathlon er mwyn cymryd rhan, cyfle yw hwn i bobl rhoi cynnig arni am y tro cyntaf. 

       Swim                             Beic                           Running

Nofio Dwr Agored 750m           Beicio 20km                             Rhedeg 5km

triathlon pwllheli1x400Lle?

Plas Heli, Pwllheli

Pryd?

Dydd Sul yr 2il o Orffennaf, 2017

Pwy?

Mae croeso i bawb dros 16 oed gymryd rhan.  'Does dim rhaid i chi fod yn gyflym, 'does dim rhaid i chi fod yn brofiadol, 'does dim rhaid i chi fod yn heini.  Gall hwn fod eich triathlon cyntaf neu eich canfed!  Dewch i roi cynnig arni.

Pam cymryd rhan?

Pam ddim?

Rheswm i ymarfer y corff ar ddechrau 2017!  Cyfle i gwrdd â phobl, cael hwyl a chymdeithasu. 

LlynCoastalSportivex300Nofio, Beicio a Rhedeg - Rhowch gynnig arni!

Faint mae'n gostio?

Cofrestru unigolion £45 

Cofrestru tîm £50

(+ £1.80 i ddarparwr y wasanaeth cofrestru)

Sut i gofrestru

Cliciwch ar y botwm coch Cofrestrwch Yma.


 

       Swim                             Beic                           Running

Nofio Dwr Agored 750m             Seiclo 20km                             Rhedeg 5km


 

Sportive and Triathlon Sponsors

 • jonesOGymruX500.jpg
 • Spar_y_maes.JPG
 • Dafodil2.jpg
 • harlech.PNG
 • PlasHeliLogo.jpg

Cysylltiadau &

 • youth sailing.jpeg
 • logogwynedd.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • Plas-Menai.jpg
 • psc_logo_new.png
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • ryalogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • PlasHeliLogo.jpg
 • WGLogo.jpg