Events Ashore

Looking for an intimate dinner for that special occasion, a casual buffet for a group of friends or colleagues or a formal dining experience for up to 250 guests?  We have the venue for your event!

Arrive at your event destination by boat, break up a long conference day with an hour or two out on the water, or keep your feet on dry land and marvel at the waters of Cardigan Bay with Snowdonia as a backdrop from our terrace.

Conferences, exhibitions, meetings, sporting events, parties, concerts, weddings, community events, team building days – whatever your event we have a flexible space that will suit your needs.

Contact our event team now for more information.

This is where we list all of our shore based events and activities (community, commercial and social) .... 

Dewch i gymeryd rhan yn 5k neu 10k gyntaf Pwllheli!

Ras fyrach hwyliog i blant a theuluoedd, a dewis o unai 5k neu 10k i oedolion a phobl ifanc dros 13 mlwydd oed. Bydd yn cael ei amseru, gyda medal unigryw i bawb sydd yn cwblhau'r ras.

*Ras Hwyl 1k. £2.50 gyda medal i bob plentyn. (Bydd unrhyw elw o'r ras hon yn cael eu cyfrannu tuag at gynllun Mynediad i Bawb).
*5k. Ffi gofrestru o £12 gyda medal unigryw a photel o ddwr ar y linell derfyn.
*10k. Ffi gofrestru o £15 gyda medal unigryw a photel o ddwr ar y linell derfyn.

Rhedwch er mwyn eich boddhad personol, neu heriwch eich hun a chodi arian i elusen, mae i fyny i chi. Mae nifer o lefydd yn gyfyngedig ar gyfer y rasys yma, felly;r cyntaf i'r felin. Rydym yn rhagweld y bydd llawer o ddiddordeb. Nodwch os gwelwch yn dda nad oes modd derbyn ad-daliad os nad ydych yn cymeryd rhan, ond mae posib eu trosglwyddo i redwr arall, o leiaf 2 wythnos cyn ddyddiad y ras, trwy gysylltu a'r swyddfa cyn gynted a phosib.

I gofrestru, dilynwch y linc yma, neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch a ni yn Plas Heli ar 01758 613 343, neu trwy ebost post@plasheli.org.

Gwelwn ni chi yno!

Starting tonight (24/7/18), join our brand new Paddle-boarding course! Children from 8yrs old to 16yrs of age welcome. £15 a session. Read more to find out more about how to register.

Dewch draw i'n Noson Blasu Gin gyntaf erioed yn Plas heli, gyda Aber Falls.

Tocynnau ar gael tu ol y Bar yn Plas Heli, neu trwy ffonio: 01758 613 343.

Rydym yn rhagweld tipyn o alw am y tocynnau, ac felly, ni allwn sicrhau eich tocynnau heb i ni dderbyn taliad amdanynt yn llawn.

 

Noson Shiantis a Shiandis 3.jpgweb

Chwilio am rywbeth hwyliog i'r plant dros wyliau'r Haf? Dewch draw i #HeliBalw, y clwb gyda gwahaniaeth. 

Nifer cyfyngedig o lefydd, felly archebwch le cyn gynted a phosib i osgoi siom. 

10% i ffwrdd oddi ar archebion am yr Haf cyfan.

12WEEK CHALLANGE

Book your pitch on-line here

 

SelGistCarHwyrNightCarBootSale