Manylion Pwysig i Stiwardiaid a Beicwyr

Mewn Argyfwng – cysylltwch a David Hughes

David Hughes - 07584658436 (Trefnwr) neu Carwyn Thomas 07542922582

Lleoliad y digwyddiad – Plas Heli , Glan Y Don , Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT 01758 613343

St John’s Ambulance staff located at Plas Heli and dedicated First Aiders on site. First Aid point (+Defibrillator) @ Reception Plas Heli.

Cofiwch

Os oes damwain dylech geisio helpu. Ond mewn argyfwng galw am gymorth 999 os oes angen.

NID OES HAWL GENNYCH I REOLI TRAFFIG MEWN UNRHYW FFORDD AR Y DIWRNOD