Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

NVW C23 1112 0196 1024px

Ydych chi wedi anghofio eich bwced a rhaw?  Angen gwneud eich siopau wythnosol?  Angen anrheg o lechen o Gymru?  Beth am rhywbeth bach i'ch hunain?  Dilledyn neu gynnyrch lleol?

O’r archfarchnadoedd arferol i’r siopau bychain sydd yn gwerthu pob mathau o ddanteithion lleol bydd modd i chi brynu popeth ar gyfer eich gwyliau hunan arlwyo yma yn lleol.

Os ydych chi yn chwilio am rhywbeth mwy unigryw mae Pwllheli a Llŷn yn frith o siopau annibynol, siopau syrffio, crefftwyr lleol, artistiaid a chynhyrchwyr bwyd sydd yn croesawu siopwyr a phorwyr fel ei gilydd!

Edrychwch ar y rhestr isod neu gofynnwch wrth unrhyw un yn lleol ac rydym yn ffyddiog y byddwch wedi’ch bodloni.

 

RHESTR I DDOD YN FUAN

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430