Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

 • Aros

  Aros

  Arhoswch yn y dref neu ddianc i ganol nunlle.
  Mwy
 • Ciniawa

  Ciniawa

  Can’t be bothered to prepare a packed lunch? Want a quick hunger-busting snack when you get off the water?
  Mwy
 • Siopa

  Siopa

  Forgotten to pack your bathers and bucket? Need to pick up your groceries? Need a slate gift from Wales?
  Mwy
 • Ymlwybro ac Ymlacio

  Ymlwybro ac Ymlacio

  What would you like to do with your time? Go to the beach? Climb a mountain?
  Mwy
 • Gweld a Gwneud

  Gweld a Gwneud

  Castles, Italian Villages, Adrenaline Activities - whatever you want to see or do on your break we have it covered!
  Mwy
 • Hwylio i Bwllheli

  Hwylio i Bwllheli

  A sailing holiday to north Wales is a few simple clicks away!
  Mwy
 • Digwyddiadau ym Mhlas Heli

  Digwyddiadau ym Mhlas Heli

  Intimate dinner for two or a large concert for thousands - we have it covered!
  Mwy

Pwllheli yw'r porth i'r dyfroedd hwylio gorau yn y DU. Mae'r llanw yn wan, mae'r gwyntoedd yn sefydlog ac mae'r golygfeydd yn wych.

Pwllheli is the principal town of the Llŷn Peninsula which lies on the north-west corner of Wales, dividing Cardigan Bay (to the south) and Caernarfon Bay (to the north). Being three sides surrounded by the sea, you are never short of a sheltered beach and the climate is relatively mild. To the east are the mountains of Snowdonia, the highest mountain range in the UK south of the Scottish Highlands.

The peninsula stretches out around 30 miles into the Irish Sea and is only around 8 miles wide for much of it's length. Being west of the Welsh mountains and in the Gulf Stream, Llŷn enjoys a mild, drier climate than that of the rest of Wales. During the winter there are few or no frosts, but the snow on the mountains in the distance is a beautiful sight.


Around the peninsula's nearly 100 miles of coastline, there are sweeping bays, small coves and rocky cliffs as well as islands, reefs (like Sarn Badrig in northern Cardigan Bay) and impressive headlands. The peninsula has it's own range of hills, the most prominent of which is in the north east, where the sharp peaks of Yr Eifl form the highest point on the peninsula at 564 metres high and even more sharply slope down into the waters of Caernarfon Bay below. The former miners village of Nant Gwrtheyrn is set amongst this sort of backdrop and is now the National Language and Heritage Centre for Wales. Here, people with absolutely no Welsh at all can learn and those that already know a bit can brush up on their skills.

Pwllheli is the main town for the peninsula, with it's bustling weekly market it is the centre of the community here on Llŷn. Other main settlements include Aberdaron, Abersoch, Criccieth, Nefyn and Porthmadog. 


 

 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich ymweliad â Phwllheli a Llŷn cysylltwch â ni neu y Ganolfan Groeso leol 

01766 512981 neu porthmadog.tic@gwynedd.gov.uk

 

 

Yr holl luniau ynyr adran Ymweld â Phwllheli: © Crown copyright (2014) Visit Wales

Are you thinking about visiting Pwllheli?

Are you coming to one of our events?

Are you looking for information on accommodation and the local area?

 

Look no further!

Ydych chi yn chwilio am rhywle diddos ar gyfer achlysur arbennig, bwffet syml i griw o ffrindiau neu gyd-weithwyr neu wledd fawreddog i 250 o wahoddedigion?  Dyma’r lleoliad i’ch digwyddiad!

Gallwch gyrraedd y lleoliad ar gwch, cael hoi o ddiwrnod o gynhadleddau gydag awr neu ddwy ar y dwr, neu gadw’ch traed yn sych  a rhyfeddu ar brydferthwch Bae Ceredigion gydag Eryri yn gefnlen on teras anhygoel.

Cynhadleddau, arddangosfeydd, cyfarfodydd, digwyddiadau chwaraeon, partion, cyngherddau, priodasau, digwyddiadau cymunedol. Dyddiau adeiladu tîm – beth bynnag fo’ch digwyddiad mae gennym ni leoliad hyblyg sy’n berffaith ar eich cyfer.

Cysylltwch â’n tîm digwyddiadau am fwy o fanylion..

NVW C82 1112 0106 1024pxCalon Hwylio Cymru

Mewn ychydig o eiliadau fe allwch chi fod ar eich ffordd ar wyliau hwylio i ogledd Cymru!

Mae Pwllheli o fewn cyrraedd diwrnod o hwylio i nifer o gyrchfanau megis Bae Dulyn, arfordir dwyreiniol Iwerddon, Ynys Manaw, gogledd a de orllewin Lloegr yn ogystal â de Cymru.

Pam ddim teithio ar draws Môr Iwerddon wrth eich pwysau, angori ar ein pontwn i ymwelwyr cyn crwydro o amgylch yr ardal yma o harddwch eithriadol ac Eryri gyfan?

Hwylio o’r Alban i arfordir y de neu Fôr y Canoldir?  Angorwch ym Mhwllheli am noson, ewch am dro, ymlaciwch.

 

Pellteroedd

Bae Dulyn                             75NM

Greystones                             65NM

Arclow                                    65NM

Lerpwl                                   100NM

Carlingford                             95NM

Bae Douglas                           95NM

Whitehaven                            135NM

Aberdaugleddau                      90NM

Ynys Wyth                              330NM

 

NVW C82 1112 0164 1024px

Angori ym Mhwllheli

Mae gan Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau Plas Heli pontoons newydd i ymwelwyr.  Gallwch archebu lle ar y pontwn ar gyfer arhosiad o 1 noson hyd at 90 noson trwy glicio yma.

Mae gan Hafan, y marina ym Mhwllheli, sydd y drws nesaf i Blas Heli, hefyd angorfeydd tymor byr ar gael gyda thrydan a dwr yfed.  I archebu lle cysylltwch â’r Hafan yn uniongyrchol: (01758) 701 219  neu trwy glicio yma.

 

Cyfleusterau ar y safle

 • Mynediad ble bynnag fo’r llanw
 • Toiledau, cawodydd a golchfa ar agor 24 awr
 • Camerau CCTV yn diogelu’r marina i gyd
 • Giat electroneg ar ben y bont
 • O fewn 1km (10 – 20 munud o gerdded) o ganol y dref
 • Cyfleusterau diesel a gwastraff ar y dwr
 • Cyfleusterau ailgylchu
 • Iardau cychod a siopau cychod ar y safle
 • Craen 50 tunnell

RHESTR O'R IARDAU CYCHOD A'R SIOPAU YN DOD YN FUAN

N95 295 A4 1024px

Hanes a Diwylliant

Dilynwch lwybr y pererinion i Ynys Enlli, amsugnwch swyn stori Rhys a Meinir yn Nant Gwrtheyrn neu dysgwch am gefndir morowrol yr ardal.  Cloddiwch trwy hanes, diwylliant a thraddodiadau byw yr ardal tra’ch bod yma.

 

Cestyll

Ar ben bryn uwchben Criccieth mae’r castell yn edrych yn warcheidiol dros y dref.  Fe’i hadeiladwyd yn wreiddiol gan Llywelyn Fawr a dyma safle gwrthryfel olaf y Cymry yn erbyn y Saeson.  Cymrwch eich amser i ymlwybro trwy’r castell, ei borth gyda dau dwr a’r dref glan y môr fywiog.

Castell trawidaol arall sydd werth ymweld ag o yw’r gaer fygythiol yng Nghaernarfon.  Defnyddiodd y brenin Edward y 1af yr adeilad mawreddoga’r dref gaerog i ddangos ei awdurdod ar y brodorion.  Yn 1969 cynhaliwyd arwisgo’r Tywysog Siarl yn y castell.

Cliciwch ar wefan CADW am fwy o wybodaeth ar gestyll Cymreig cyfagos

 

N113 049 1024pxPortmeirion

Pentref twristaidd Eidalaidd hudolus wedi ei adeiladu gan Syr Clough Williams-Ellis rhwng 1925 a 1975.  Gwnaed Portmeirion yn enwog fel lleoliad y rhaglen gwlt The Prisoner yn 1967.

Heddiw gall ymwelwyr gerdded o amgylch y gerddi a’r penrhyn preifat sydd yn gartref i’r pentref.  Mae’r pentref ei hun yn cynnwys tua 50 o adeiladau gan gynnwys bwytai a siopau.  Amgylchynir y pentref gan 70 acer o erddi.  Canolbwynt pentref Portmeirion yw’r gwesty sydd yn croesawu ymwelwyr dydd am ginio, te a chinio gyda’r nos.

Gwefan Portmeirion

 

Nant Gwrtheyrn

Mae’r Ganolfan Dreftadaeth yn Nant Gwrtheyrn yn le gwych i ddechrau’ch taith i hanes, chwedloniaeth, diwylliant a thraddodiadau lleol.  Wedi ei lleoli mewn hen bentref chwarel ar arfordir gogleddol y penrhyn mae’r ganolfan yn le gwych i gloddio yn hanes a diwylliant Cymru yn ogystal â hanes y pentref a’r chwarel ei hun.

Gwefan Nant Gwrtheyrn

 

Amgueddfa Forwrol Llŷn

Draw yn eglwys Santes Fair yn Nefyn mae casglaid unigryw o drugareddau morwrol sy’n adrodd hanes cychod a adeiladwyd yn lleol, hwylwyr lleol a chapteiniaid lleol.

Gwefan Amgueddfa Forwrol Llŷn

 

Oriel Plas Glyn y Weddw

Beth am ymweliad ag oriel hynaf Cymru gyda 6 arddangosfa o fewn adeilad cofrestredig a adeiladwyd yn yr 1850au ym mhentref glan y môr Llanbedrog.  Yn ogystal â’r arddangosfeydd misol, y gweithdai celf, darlithoedd a ffeiriau crefft mae Plas Glyn y Weddw wedi ail-agor rhwydwaith o lwybrau byr sydd yn ymuno â Llwybr Arfordir Cymru.

Gwefan Oriel Plas Glyn y Weddw

 

N131 963 D 1024pxPorth y Swnt

Canolfan ddadansoddi newydd yn Aberdaron sy’n defnyddio barddoniaeth a gwaith celf i arwain pawb ar eu taith bersonol trwy hanes, diwylliant ac amgylchedd Llŷn.  Mae gan y ganolfan hefyd syniadau pellach am atyniadau a llwybrau lleol.

Gwybodaeth am Porth y Swnt ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (yn Saesneg)

 

Plas yn Rhiw

Ymlwybrwch trwy’r plasty yma o’r 16eg ganrif.  Rhyfeddwch at y golygfeydd dros Fae Ceredigion o’r gerddi.

Gwybodaeth am Plas yn Rhiw ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (yn Saesneg)

 

Hanes ar Ochr y Ffordd

Nid oes rhaid i chi ymweld ag amgueddfa, castell nac unrhyw ganolfan i brofi rhywfaint o hanes lleol – mae o o’ch cwmpas ym mhob man.  Wrth deithio ar hyd y ffyrdd gwledig cadwch olwg am 8 arwydd ffordd a godwyd yn wreiddiol yn 1903.  Mae nhw bellach wedi eu hadfer yn gelfydd ac yn arwain y ffordd i genhedlaeth arall o deithwyr.  Mi ddylech hefyd sylwi ar cerrig milltir llechen a charreg gwreiddiol ar hyd ochrau’r ffyrdd – dychmygwch deithio ar hyd y ffyrdd hyn dros ganrif yn ôl!

 

NVW A09 1314 0006 1024pxAntur

Hoffech chi wibio trwy’r awyr uwchben chwarel ar linell zip cyflyma’r byd? Hoffech chi neidio mewn hen ogof chwarel lechi yn y lle chwarael tanddaearol cyntaf o’i math?Beth am geufadu ar ddwr gwyn?  Dringo?  Arfordiro?  Syrffio?  Croeso i Galon Antur Cymru!

 

Cliciwch yma i chwilio am ddarparwyr gweithgareddau lleol ar wefan Croeso Cymru.

NVW C23 1112 0093 1024px

Beth hoffech chi wneud gyda’ch amser?

 

Mynd i’r traeth

O draethau teuluol gyda’r holl gyfleusterau, i’r traeth delfrydol i adeiladu cestyll a chwilio am grancod, i’r traeth gyda’r don berffaith neu’r traeth anghysbell i synfyfyrio’r pnawn gyda llyfr, mae yna draeth yn Llŷn i bawb.                              

 

Mynd am Dro


SVW C24 1112 0269 1024px

Ar hyd yr Arfordir

Defnyddiwch ran o 84 milltir Llwybr Arfordir Cymru o amgylch Llŷn i ymlwybro o amgylch y clogwyni a’r cildraethau lleol.  Mae’r llwybr yn dilyn llwybrau cyhoeddus, ffyrdd bach gwledig a thraethau o Gaernarfon ar hyd arfordir gogleddol y penrhyn i Aberdaron cyn dilyn yr arfordir ddeheuol i Borthmadog gan fynd heibio Plas Heli a Marina Hafan Pwllheli ar ei ffordd.  Dewisiwch lwybr cylchol byr, cerddwch am ddiwrnod neu beth am gymryd ychydig o ddyddiau i gerdded yr holl ffordd o amgylch Llŷn?

 

Gwefan Llwybr Arfordir Cymru                                         Gwefan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

 

 

Yn Eryri


N112 497 1024px

Gyda throed yr Wyddfa yn ddim ond 19 milltir i ffwrdd pam ddim lleoli’ch hun yn Llŷn wrth grwydro Eryri?  Mae rhywbeth i bawb yn Eryri - gallwch fynd am dro’n hamddenol neu ddringo clogwyni serth.  Dringwch i’r copa uchaf yng Nghymru a Lloegr (sy’n gwbl addas i deuluoedd) neu beth am sialens y 15 copa – dringo i ben 15 mynydd Eryri sydd dros 3,000 troedfedd o uchder ofewn 24 awr!!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am lwybrau yn Eryri:

Gwefan Parc Cenedlaethol Eryri                                   

Ymweld ag Eryri

 

Llwybrau Lleol yn Llŷn

Hyd yn oed os mai dim ond awr neu ddwy sydd gennych chi i’w lenwi mae digon o lwybrau i’ch denu allan i droedi tirwedd brydferth Llŷn a darganfod hanes lleol.  Yn ogystal â bod yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) mae llawer o Lŷn ar Gofrestr Tirweddau Hanesyddol Cymru.

Ceir mwy o wybodaeth am lwybrau byrion a lleol yn Llŷn ar y gwefannau isod:

Gwefan AHNE                  Ymddiriedolaeth Genedlaethol (yn Saesneg)                         Gwefan Llyn Info (yn Saesneg)                               Gwefan Gymunedol Rhiw

 

Cysylltiadau &

 • RYA-logo-wales3.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • CyfenterLogo.png
 • LoteriLogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • ryalogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • psc_logo_new.png
 • logogwynedd.gif
 • WGLogo.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430