• Aros

  Aros

  Arhoswch yn y dref neu ddianc i ganol nunlle.
  Mwy
 • Ciniawa

  Ciniawa

  Can’t be bothered to prepare a packed lunch? Want a quick hunger-busting snack when you get off the water?
  Mwy
 • Siopa

  Siopa

  Forgotten to pack your bathers and bucket? Need to pick up your groceries? Need a slate gift from Wales?
  Mwy
 • Ymlwybro ac Ymlacio

  Ymlwybro ac Ymlacio

  What would you like to do with your time? Go to the beach? Climb a mountain?
  Mwy
 • Gweld a Gwneud

  Gweld a Gwneud

  Castles, Italian Villages, Adrenaline Activities - whatever you want to see or do on your break we have it covered!
  Mwy
 • Hwylio i Bwllheli

  Hwylio i Bwllheli

  A sailing holiday to north Wales is a few simple clicks away!
  Mwy
 • Digwyddiadau ym Mhlas Heli

  Digwyddiadau ym Mhlas Heli

  Intimate dinner for two or a large concert for thousands - we have it covered!
  Mwy

NVW C02 1011 0077 1024px

Mae Pwllheli yn dref marchnad glan y môr fywiog sy’n croesawu ymwelwyr i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn.

Yn y dref ei hun mae nifer o’r hen dafarndai cartrefol yn cynnig rhywle i aros, mae gwelyau a brecwast teulol neu gellir dewis o’r nifer o gyfleusterau hunan arlwyo.

Neu efallai y byddai’n well gennych chi ddianc i fwthyn heddychlon ymhell o bob ma ble, ar ddiwedd y dydd, gallwch eitedd gyda llyfr yn gwylio’r haul yn machludi Fôr Iwerddon?

Neu a fyddai’n well gennych chi a’ch teulu i aros yn rhyddid un o’r gwersylloedd neu’r meysydd carafannau ble gall y plant grwydro’n ddiogel?

Neu efallai nad ydych yn hoff o ddistawrwydd cefn gwlad ac y byddai un o’r cadwyn o westai mewn tref gyfagos yn fwy at eich dant?

Lle bynnag yr hoffech roi eich pen i lawr cysylltwch gyda’r Ganolfan Groeso leol ac fe fyddan nhw yn fwy na pharod i’ch rhoi ar ben ffordd a dod o hyd i’r man perffaith i chi aros tra’n ymweld â ni.

Peidiwch a phoeni am eich llety – ymlaciwch, dechreuwch eich gwyliau yn fuan a gadewch i’r tîm yn y Ganolfan Groeso, gyda’u gwybodaeth leol a’u blynyddoedd o brofiad, eich arwain at encil sy’n addas i chi, eich gofynion a’ch cyllideb.

Canolfan Groeso Pwllheli:    01766 512981 porthmadog.tic@gwynedd.gov.uk

Os oes well gennych chi wneud eich ymchwil eich hunan cliciwch yma

Cysylltiadau &

 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • LoteriLogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • logogwynedd.gif
 • ryalogo.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • WGLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • psc_logo_new.png
 • PlasHeliLogo.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG