Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English


BonfireNight

Mae yma nawr reswm arall i chi ymweld a Plas heli! Yn ddiweddar rydym wedi gosod Peiriant Golchi KIS newydd sbon ar y safle, a all gael ei ddefnyddio 24awr y diwrnod. Perffaith ar gyfer dillad, dillad gwely, sychu siwtiau gwlyb, a hynny am bris rhesymol. Treuliwch amser yn y Bar a'r Caffi yn ymlacio tra'n aros. Wedi'w leoli ar flaen yr adeilad, does dim modd ei fethu ar eich ffordd i lawr i'r traeth. Golchwch a sychwch eich dillad am cyn lleied a £6!

 

KIS WASHING MACHINE

PlasHeliEira

Dewch i ddathlurFLWYDDYN NEWYDDyn Plas Heli. 1

HallSwedishRoedd hi'n ddiwrnod andros o brysur yn Plas Heli heddiw! Ni roddodd y tywydd garw heddiw ddiwedd ar y diwrnod o hyfforddiant i dimau Olympaidd Hwylio 49er Sweden, gan eu bod wedi gwneud defnydd da o'r Neuadd i wirio eu cychod. Ymwelodd Maxine Rhodes, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Beicio Cymru hefyd i drafod Grŵp Cylch Cymdeithasol Plas Heli, sydd wedi cychwyn yn ddiweddar.

 

  

SWedCrowdSwedish Olympic Sailing team. Maxine Rhodes, Welsh Cycling & Huw Williams Plas Heli

SW2Huw Williams o Blas Heli efo Tîm Olympaidd Sweden Croeso cynnes gan Plas Heli a Phen Llyn i dîm 49erFX Olympaidd Sweden sy'n hyfforddi yma y mis hwn wrth baratoi ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo 2020

 

More details to follow

Peter, Vicky a Tim Mojito yn Enill wobr uchaf ISORA 

MojitoLlongyfarchiadau Mawr i Peter, Vicky a thîm Mojito am ennill prif wobr ISORA sef Pen Y Blaidd.

Roedd ISORA yn dathlu diwedd y tymor ar nos Sadwrn 11eg o Dachwedd. yn noson gwobruo yn Dun Laoghaire.

Rydym hefyd wrth ein bodd yn adrodd bod Clwb Hwylio Pwllheli wedi ennill y 'Tlws Victoria' sef y tîm clwb efo'r sgôr uchaf eto yn 2017. Mojito, Sgrech, Jackknife ac Aquaplane oll yn cyfrannu at lwyddiant y tîm.

Llongyfarchiadau

 

 

Fel y gwyr rhai ohonoch, rydym wedi croesawu Huw Williams i Plas Heli fel Cydlynydd Datblygu Busnes a Chymuned Plas Heli. I'r rheiny ohonoch sydd yn adnabod Huw, fe wyddoch y bydd yn dod a'i frwdfydedd a'i syniadau gydag o i Plas Heli. Edrychwch allan am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau, gweithgareddau a datblygiadau cyffrous.

As many of you may be aware we have welcomed Huw Williams to Plas Heli as our new Business and Community Development Coordinator.

Those of you who know Huw, will know that he is briming with enthusiasm and ideas, and brings this, and more with him to Plas Heli.

Look out for new events, activities and loads of exciting developments.

CommunityConsultationjpgweb

Cysylltiadau &

 • PlasHeliLogo.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • WGLogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • ryalogo.jpg
 • psc_logo_new.png
 • CCFlogo.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • logogwynedd.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • youth sailing.jpeg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430