Fel y gwyr rhai ohonoch, rydym wedi croesawu Huw Williams i Plas Heli fel Cydlynydd Datblygu Busnes a Chymuned Plas Heli. I'r rheiny ohonoch sydd yn adnabod Huw, fe wyddoch y bydd yn dod a'i frwdfydedd a'i syniadau gydag o i Plas Heli. Edrychwch allan am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau, gweithgareddau a datblygiadau cyffrous.

Yr wythnos nesaf byddwn yn cychwyn sesiynnau ben bore gan gydweithio gyda grwp rhedeg lleol, Llamwyr Llyn. Bydd grwp yn cychwyn o Plas Heli am 6:30am, am jog, reidio beic, neu gerdded, bob bore mawrth a iau. Bydd y cawodydd a'r ystafelloedd newid ar agor o 7am ymlaen. Croeso i bawb!! Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Huw ar: 01758 613 343.

Awydd noson Blasu Gwin ar y 17eg o Dachwedd gyda Marcus Robinson? Pam ddim dod draw i noson elusennol CHIPAC? Tocynnau ar gael tu ol i'r Bar yn Plas Heli.

Noson Blasu Gwin

Autumn Dinner

Dewch draw i swper yr Hydref gyda Chlwb Hwylio Pwllheli? Tocynnau ar gael tu ol y Bar yn Plas Heli. Nifer cyfyngedig o docynnau.

Gwyliwch allan am fwy o wybodaeth am cyffrous dros yr wythnosau nesaf!

Cysylltiadau &

 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • logogwynedd.gif
 • LoteriLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • ryalogo.jpg
 • WGLogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • psc_logo_new.png
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • MeirionDwyfor.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG