Rydym yn falch o groesawu Heidi Bakewell i'r tim, fel Rheolwr Bar ac Arlwyo Plas Heli. Llongyfarchiadau hefyd a chroeso i'i Cogydd diweddaraf i ymuno a'r tim, Stephen Jones, sy'n ymuno a'r Prif Gogydd Gareth Williams ac Annwen Thomas yn y Gegin.

Rydym wedi cyflwyno gwasanaeth gweini llawn yn y Bwyty, felly dewch draw, dewisiwch fwrdd gyda'ch holl olygfa o fae Tremadog, ac ymlaciwch tra'n mwynhau pryd o fwyd a diod wedi'w baratoi yn ffres ar y safle.

Mwynhewch ddiod bach ar y Dec Uchaf, gan dreulio gyda'r nos o dan gynhesrwydd y gwresogyddion allanol.

Dewch draw i'n Lolfa Hwylwyr, sydd ar agor rhwng 8am a 5pm am frecwast tan 10am, a byrbrydau tan 5pm. Mae'n ddelfrydol os yn treulio diwrnod ar y traeth yn Glanydon, neu eisiau egni ar ol diwrnod ar y dwr. Mae hefyd yn le gwych i dreulio amser os ydych yn methu mynd ar y dwr oherwydd y tywydd, gyda Tenis Bwrdd i'ch diddannu.

Bydd y Cwt Hufen Ia newydd ar agor tu allan i Plas Heli yfory. Gwyliwch allan am yr arwyddion, Bydd gennym amrywiaeth o flasau hufen ia Welsh Maid ar gael, gyda diodydd oer a siocledi hefyd ar gael, gwych os am dreulio diwrnod ar y traeth. 

 IMG 2904

Y Dec Uchaf

IMG 2898

Y Lolfa Hwylwyr newydd, gyda Bar Brecwast rhwng 8am a 10am, a Bar byrbrydau rhwng 8am a 5pm. 

 

 

 

Cysylltiadau &

 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • logogwynedd.gif
 • LoteriLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • ryalogo.jpg
 • WGLogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • psc_logo_new.png
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • MeirionDwyfor.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG