Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Cynhelir Sportif Arfordirol Pen Llyn ar yr 8fed o Ebrill, 2018.

Ydych chi wedi cofrestru? Dewch draw i fwynhau'r her a'r olygfa odidog o Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, neu dewch i gefnogi'r rhai dewr ar eu taith o 50 milltir o amgylch arfordir Llŷn.

Am fwy o fanylion, neu i gofrestru, cliciwch yma.

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430