phdolig18

RYAWe are delighted to announce that we have been awarded the opportunity to host the 2020 edition of the RYA Youth National Championships. We will work closely with RYA, RYA Cymru Wales, Gwynedd Council and Pwllheli Sailing Club to deliver a fantastic Championship, on and off the water.

We will bring into play all of the excellent facilities at the Sailing Academy which will provide easy access to the superb racing waters of Cardigan Bay from our spacious and secure compound. The quay and pontoon facilities will enable easy and safe access to all of the safety RIBs all of which are within sight of the race command bridge on the second floor of the Academy.

Our large hall, restaurant and café/bar will be augmented by the use of our marquee and the old sailing club building so that all competitors can be accommodated comfortably.

Pwllheli has a long history of hosting major championships and the RYA Youth National Championship is one of the most prestigious events where we can see potential GBR Olympians in action and I am sure that all competitors will enjoy our special warm welcome. ”.

Read the RYA Press release here


BonfireNight

Mae yma nawr reswm arall i chi ymweld a Plas heli! Yn ddiweddar rydym wedi gosod Peiriant Golchi KIS newydd sbon ar y safle, a all gael ei ddefnyddio 24awr y diwrnod. Perffaith ar gyfer dillad, dillad gwely, sychu siwtiau gwlyb, a hynny am bris rhesymol. Treuliwch amser yn y Bar a'r Caffi yn ymlacio tra'n aros. Wedi'w leoli ar flaen yr adeilad, does dim modd ei fethu ar eich ffordd i lawr i'r traeth. Golchwch a sychwch eich dillad am cyn lleied a £6!

 

KIS WASHING MACHINE

PlasHeliEira

Dewch i ddathlurFLWYDDYN NEWYDDyn Plas Heli. 1

HallSwedishRoedd hi'n ddiwrnod andros o brysur yn Plas Heli heddiw! Ni roddodd y tywydd garw heddiw ddiwedd ar y diwrnod o hyfforddiant i dimau Olympaidd Hwylio 49er Sweden, gan eu bod wedi gwneud defnydd da o'r Neuadd i wirio eu cychod. Ymwelodd Maxine Rhodes, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Beicio Cymru hefyd i drafod Grŵp Cylch Cymdeithasol Plas Heli, sydd wedi cychwyn yn ddiweddar.

 

  

SWedCrowdSwedish Olympic Sailing team. Maxine Rhodes, Welsh Cycling & Huw Williams Plas Heli

SW2Huw Williams o Blas Heli efo Tîm Olympaidd Sweden Croeso cynnes gan Plas Heli a Phen Llyn i dîm 49erFX Olympaidd Sweden sy'n hyfforddi yma y mis hwn wrth baratoi ar gyfer Gemau Olympaidd Tokyo 2020

 

More details to follow

Peter, Vicky a Tim Mojito yn Enill wobr uchaf ISORA 

MojitoLlongyfarchiadau Mawr i Peter, Vicky a thîm Mojito am ennill prif wobr ISORA sef Pen Y Blaidd.

Roedd ISORA yn dathlu diwedd y tymor ar nos Sadwrn 11eg o Dachwedd. yn noson gwobruo yn Dun Laoghaire.

Rydym hefyd wrth ein bodd yn adrodd bod Clwb Hwylio Pwllheli wedi ennill y 'Tlws Victoria' sef y tîm clwb efo'r sgôr uchaf eto yn 2017. Mojito, Sgrech, Jackknife ac Aquaplane oll yn cyfrannu at lwyddiant y tîm.

Llongyfarchiadau

 

 

Fel y gwyr rhai ohonoch, rydym wedi croesawu Huw Williams i Plas Heli fel Cydlynydd Datblygu Busnes a Chymuned Plas Heli. I'r rheiny ohonoch sydd yn adnabod Huw, fe wyddoch y bydd yn dod a'i frwdfydedd a'i syniadau gydag o i Plas Heli. Edrychwch allan am fwy o wybodaeth ar ddigwyddiadau, gweithgareddau a datblygiadau cyffrous.

Cysylltiadau &

 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • psc_logo_new.png
 • logogwynedd.gif
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • RYARCharter.jpg
 • WGLogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • ryalogo.jpg