cpr certification online
cpr certification onlineNational CPR associationcpr certification online

English

 

PlasHeliLogo

Bar:           01758 614 442
Swyddfa:  01758 613 343

Dewch i ymuno efo ni ar y 31ain o Fawrth 2019.

LlynCoastalSportive2Show

 

Beth?

LlynCoastalSportivex300

Sportif beicio 50 a 100 milltir sy'n eich harwain o amgylch arfordir prydferth Pen Llŷn. Gydag mawredd Eryri i'r dwyrain a thonnau Môr Iwerddon i'r gorllewin mae'r cwrs yn siwr o greu argraff. 

Mewn ardal o harddwch eithriadol mae'r golygfeydd y byddwch yn eu pasio yn wefreiddiol.  Rydym eisiau eu rhannu efo CHI. 

Cymerwch eich amser i fwynhau'r golygfeydd neu gwthiwch eich hun i'r eithaf.  Mae'r digwyddiad yma yn cynnig sialens i bawb beth bynnag fo'ch ffitrwydd a'ch profiad.

Ble?

Plas Heli, Glan Y Don, Pwllheli, LL53 5YT

Pryd?

Sul 31ain o Fawrth, 2019

Pwy?

Mae'r sportif yn agored i bawb dros 13 oed.  Bydd rhaid i ni gael llythyr caniatad gan riant i bawb o dan 18 oed.  Fel arall, dewch yn llu boed feicwyr profiadol neu'n meddwl am eich sportif gyntaf - os ydi'r beicio yn mynd yn ormod mi fydd y golygfeydd yn sicr o godi calon!

Pam?

Golygfeydd anhygoel, sialens gyrhaeddadwy, cwrs wedi ei farcio, diod ar y cwrs, adloniant i'r teulu, lluniau o'r digwyddiad...faint o resymau ydych chi eisiau? 

 

Pris?

Pris                       

50 milltir (£20 neu £25 ar y diwrnod) Cliciwch yma am y llwybr.

100 milltir (£27 neu £32 ar y diwrnod) Cliciwch yma am y llwybr.

(+£1 cost gweinyddol)

 

Sut i Gofrestru?

CofrestwchYma

 

 

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430