Learn To Sail Weekend

Achrediad Lefel 1 Dysgu Hwylio 

LearnToSailx600Yn ystod y ddeuddydd yma, byddwn yn eich cyflwyno i hanfodion sylfaenol hwylio, ac yn eich arwain cam wrth gam trwy'r hyfforddiant, i gynnyddu eich sgiliau a'ch hyder ar y dwr. Bydd ein Hyfforddwyr RYA Cymwys gyda chi pob cam o'r ffordd, gyda chyfarwyddyd clir, arweiniad ac annogaeth i weneud y penwythnos yn fythgofiadwy, gan hefyd weithio tuag at ennill achrediad a chymhwyster Lefel 1 RYA Dinghy.

Mae gennym bartneriaeth positif iawn gyda Chlwb Hwylio Pwllheli, a thrwy hynny, pan fyddwch yn barod i gamu ymlaen i ddatblygu ymhellach, bydd cefnogaeth yno i chi.

Nid oes angen dim profiad blaenorol. Rhaid bod yn 14 oed neu hyn i ddilyn y cwrs yma.

Cost £165 am gwrs deuddydd.

Cysylltwch gyda ni am argaeledd a dyddiadau.

 

 


Drone07Teaching

Cysylltiadau &

 • RYARCharter.jpg
 • psc_logo_new.png
 • LoteriLogo.jpg
 • ryalogo.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • WGLogo.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • CyfenterLogo.png
 • logogwynedd.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg