Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Prif Ganolfan Digwyddiad Hwylio yng Nghymru
Cyfleuster Cymunedol

English

Croeso - Welcome
i Plas Heli

Plas Heli yw Cwmni gweithredol Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a'r Ganolfan Ddigwyddiadau.
>

Gwybodaeth Digwyddiadau
Plas Heli - cartref Clwb Hwylio Pwllheli
Yn agos i Hafan Pwllheli, Iardiau Gychod a Siopau Morwrol
Newyddion:

Newyddion Diweddaraf:

Mae'r Cyfleusterau yn Plas Heli ar gau yn unol â'r Rheoliadau Cyfnod Atal Byr a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

23 Hydref i 9 Tachwedd 2020

Mae manylion am gyfyngiadau Llywodraeth Cymru ar deithio, lletygarwch ac ymarfer corff ar gael yma yma 

Er ein bod wedi cloi i lawr, byddwn yn parhau i wrando ar y canllawiau a gyhoeddir gan ein Corff Llywodraethol, RYA Cymru, a byddwn yn rhannu unrhyw newyddion gyda chi trwy'r wefan hon.

Cadwch yn ddiogel

Cyfnod Atal Byr

Wedi'i Ddiweddaru 23 Hydref 2020

Take a Virtual Tour

Before you visit us please take a virtual tour by looking at these videos. We are sure you will want to visit!
Plas Heli - fantastic facilities
Pwllheli and the Area - Glorious Llyn Peninsula
image

Cyfleusterau Ffantastig

Digwyddiadau ar y Tir - Rali Ceir, Gwyliau Cerddoriaeth a Triathlon

Canolfan Ddigwyddiadau

Lleoliad gwych ar gyfer Digwyddiadau - pob math o ddigwyddiadau; rhwyfo, hwylio rali ceir, triathlonau, chynadleddau a gŵyl cerddoriaeth

image

Digwyddiadau Rhyngwladol Llwyddiannus

Lleoliad ar gyfer Digwyddiadau Hwylio Cenedlaethol a Rhyngwladol

Cenedlaethol a Rhyngwladol

Gallwn gynnal eich Digwyddiad Hwylio - mawr neu fach - cyfleusterau gwych, lleoliad rasio gwych gyda golygfeydd!
Cysylltwch â ni am fanylion

image

Bar Caffi a Bwyty gwych

Mwynhewch y golygfeydd arbennig o'n bar newydd!

Bar Caffi a Bwyty

Ymlaciwch yn y Caffi Bar a mwynhewch y golygfeydd o'r môr a'r mynyddoedd
Edrychwch ar ein bwydlen Arbennig a beth am ginio dydd Sul?
Agos i'r Marina

image

Lleoliad Priodas a Pharti Mawr

Partïon Dathlu

Lleoliad gwych i’ch Parti Dathlu

Gallwn ddarparu ar gyfer partïon mawr a bach mewn dewis o fariau, bwytai, neuadd a balconïau gyda golygfeydd.,br> Cysylltwch â ni am fanylion.

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

Pwllheli - Cymru

Geirda

Newyddion Plas Heli

  • NHS at Plas Heli (Sad) - 17 - Hyd, 2020

    You may have noticed a new porta-cabin located adjacent to the old club building - this is used by Betsi Cadwaladr National Health Trust Nursing staff for patient consultations in a secure, covid-free environment. Plas Heli is pleased to be able to assist the NHS with this facility and also with the use of the training rooms at Plas Heli      

    Darllen mwy: NHS at Plas...

  • NHS QR Code (Sad) - 17 - Hyd, 2020

    Darllen mwy: NHS QR Code

Canolfan Digwyddiadau, Bwyta gyda Golygfeydd, Gwersylla ac Angorfeydd Digwyddiadau Tir a Môr - Partïon Mawr a Bach, Dathliadau a Phriodasau - Noson allan gyda ffrindiau

 Dolenni Cyflym i adrannau poblogaidd o’r wefan  

 

Wefan Newydd

Rydym yn gweithio ar y wefan newydd
Byddwn yn darparu nodweddion newydd fydd yn gwneud eich ymweliad i'r wefan yn haws
Os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau, cysylltwch â ni yn post@plasheli.org
10th May 2019

Mwy o fanylionCysylltwch â ni i wybod mwy am Blas Heli

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430