Ydych chi yn chwilio am ofod hyblyg ar gyfer digwyddiad yr ydych yn drefnu?  Fe allwn ni eich helpu.  

Ydych chi yn trefnu cyngerdd, cynhadledd neu ddigwyddiad cyhoeddus?  Ydych chi angen ystafell gyfarfod?  Ydych chi yn chwilio am leoliad delfrydol i'ch priodas? Neu'r lle perffaith am barti, aduniad neu ddigwyddiad arbennig?  ydych chi yn grwp cymunedol sydd yn chwilio am gartref rheolaidd i'ch gweithgareddau?  Beth bynnag fo'ch anghenion mae gennym ni y lle perffaith i chi.  

Bydd mwy o wybodaeth am becynnau priodasol a gloddesta yma'n fuan.  Yn y cyfamser cysylltwch â ni os hoffech unrhyw wybodaeth.

Edrychwch yma i weld y gwahanol ofod sydd ar gael ym Mhlas Heli.

Ffoniwch (01758 613 343) ac fe gysylltwn â chi i drafod eich digwyddiad.