Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Mae’r pontwns ymwelwyr a digwyddiadau wedi eu cynllunio’n benodol ar gyfer digwyddiadau a hyfforddiant gyda phont fynediad a rhodfeydd llydan.  Mae hyblygrwydd y baeau agored yn ddelfrydol ar gyfer pob math o ddigwyddiadau, sioeau ac arddangosfeydd morwrol.

Mae’r pontwns ar gael at ddefnydd cychod ymwelwyr, llynghesau sy’n ymweld, fflyd o gychod morio a digwyddiadau mawr cychod cel.

Mae gan harbwr Pwllheli fynediad 24awr i Fae Ceredigion ac mae’n fan delfrydol i ddechrau crwydro’r ardal ar arfordir.  Am fwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan Bwllheli a’r ardal i gynnig cliciwch yma.

Mae llithfra, pontwn isel a chraenmynediad anabledd yn golygu bod y cyfleuster yn addas ar gyfer hwylwyr ac anableddau, ceufadu, canwio a rhwyfo.

Gallwn hefyd gynnig gwasanaeth lawnsio cychod – cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Mae pontoons Porth Madryn r gael am gyfnod byr ar gyfer cychod o bob maint o RIBs i gychod cel mawr.  Os hoffech chi fwy o wybodaeth am angori’ch cwch yma dros dro CLICIWCH YMA, llanwch y ffurflen (ymddiheuriadau ei bod yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd) a byddwn mewn cysylltiad yn fuan (rhaid dilyn ein termau ac amodau)

 

Hoffem amlygu:

 • Mae’n rhaid cael o leiaf £3,000,000 o yswiriant trydydd parti
 • Mae’r cyfleusterau ar y lan yn y Clwb Hwylio ac ar gael yn ystod oriau agor arferol y Clwb yn unig
 • Nid yw’r cysylltiadau trydan ar y pontwns newydd yn gweithio eto.  Ni ddisgwylir i’r cysylltiad weithio hyd agoriad adeilad yr Academi yn yr haf
 • Mae angen côd i agor y giat ddiogelwch.  Byddwn yn rhannu’r côd hwn â phawb sydd yn talu i angori
 • Os gwelwch yn dda gwnewch yn siwr bod y giat wedi ei chloi drwy’r amser
 • Dylai pawb fodloni eu hunain eu bod wedi gwneud popeth o fewn rheswm i ddiogelu yn erbyn lladron neu ddifrod.
 • Nid yw Plas Heli, Clwb Hwylio Pwllheli Sailing Club, Cyngor Gwynedd Council, Hafan Marina, eu staff, isgontractwyr, gwirfoddolwyr neu asiantwyr yn gyfrifol am y cychod tra’u bod wedi eu hangori ar Borth Madryn.
 • Côd Amgylcheddol – dylai pawb sydd wedi eu hangori ddilyn Côd Ymddygiad Amgylcheddol yr Hafan (gweler yma neu ar dudalen 8 llawlyfr yr Hafan)

 

Pontoon Payment

Plas Heli Pontoon Invoice Payment Form

Use this form to pay your Plas Heli Pontoon Invoice
Only use this form if you have been directed here by Plas Heli and that you have received an invoice.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Plas Heli Cyf, Pwllheli Sailing Club and Cyngor Gwynedd Council will not accept any liability for personal injury arising out of the use of this facility either sustained by members, their guests or visitors whether or not such damage or injury could have been attributed to or was occasioned by the neglect, default or negligence of Plas Heli, Cyngor Gwynedd, Pwllheli Sailing Club or any member, visitor, servants or agents of either organisation.
I have read and understood the Plas Heli Terms and Conditions.
Invalid Input
Invalid Input
Please proceed to make the on-line card payment below
Payment
Please complete the payment amount and details
Thank You / Diolch
Invalid Input
Invalid Input
Donation To Youth Sailing
Please add a sum if you want to donate - this will be ring-fenced for developing Youth Sailing

Invalid Input
0.00 GBP
Invalid Input
Please press 'Submit' and then proceed to the payment page where you can pay with your bank card or your pay pal account.
We will send you an e-mail to confirm the details (this is not proof of payment)

Cysylltiadau &

 • RYA-logo-wales3.jpg
 • logogwynedd.gif
 • PlasHeliLogo.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • WGLogo.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • youth sailing.jpeg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • ryalogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • psc_logo_new.png
 • CyfenterLogo.png

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430