Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Mae’r pontwns ymwelwyr a digwyddiadau wedi eu cynllunio’n benodol ar gyfer digwyddiadau a hyfforddiant gyda phont fynediad a rhodfeydd llydan.  Mae hyblygrwydd y baeau agored yn ddelfrydol ar gyfer pob math o ddigwyddiadau, sioeau ac arddangosfeydd morwrol.

Mae’r pontwns ar gael at ddefnydd cychod ymwelwyr, llynghesau sy’n ymweld, fflyd o gychod morio a digwyddiadau mawr cychod cel.

Mae gan harbwr Pwllheli fynediad 24awr i Fae Ceredigion ac mae’n fan delfrydol i ddechrau crwydro’r ardal ar arfordir.  Am fwy o wybodaeth am yr hyn sydd gan Bwllheli a’r ardal i gynnig cliciwch yma.

Mae llithfra, pontwn isel a chraenmynediad anabledd yn golygu bod y cyfleuster yn addas ar gyfer hwylwyr ac anableddau, ceufadu, canwio a rhwyfo.

Gallwn hefyd gynnig gwasanaeth lawnsio cychod – cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Mae pontoons Porth Madryn r gael am gyfnod byr ar gyfer cychod o bob maint o RIBs i gychod cel mawr.  Os hoffech chi fwy o wybodaeth am angori’ch cwch yma dros dro CLICIWCH YMA, llanwch y ffurflen (ymddiheuriadau ei bod yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd) a byddwn mewn cysylltiad yn fuan (rhaid dilyn ein termau ac amodau)

 

Hoffem amlygu:

  • Mae’n rhaid cael o leiaf £3,000,000 o yswiriant trydydd parti
  • Mae’r cyfleusterau ar y lan yn y Clwb Hwylio ac ar gael yn ystod oriau agor arferol y Clwb yn unig
  • Nid yw’r cysylltiadau trydan ar y pontwns newydd yn gweithio eto.  Ni ddisgwylir i’r cysylltiad weithio hyd agoriad adeilad yr Academi yn yr haf
  • Mae angen côd i agor y giat ddiogelwch.  Byddwn yn rhannu’r côd hwn â phawb sydd yn talu i angori
  • Os gwelwch yn dda gwnewch yn siwr bod y giat wedi ei chloi drwy’r amser
  • Dylai pawb fodloni eu hunain eu bod wedi gwneud popeth o fewn rheswm i ddiogelu yn erbyn lladron neu ddifrod.
  • Nid yw Plas Heli, Clwb Hwylio Pwllheli Sailing Club, Cyngor Gwynedd Council, Hafan Marina, eu staff, isgontractwyr, gwirfoddolwyr neu asiantwyr yn gyfrifol am y cychod tra’u bod wedi eu hangori ar Borth Madryn.
  • Côd Amgylcheddol – dylai pawb sydd wedi eu hangori ddilyn Côd Ymddygiad Amgylcheddol yr Hafan (gweler yma neu ar dudalen 8 llawlyfr yr Hafan)

 

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430