Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Mae gan safle Plas Heli ddigonedd o lefydd parcio, iard enfawr y gellir ei chloi gyda mynediad i'r adeilad, pontwns a thraeth diogel i lawnsio cychod oddi arno. Mae'r twynni yn rhoi man diogel i edrych ar ddosbarthiadau cychod bach yn cael eu lawnsio o'r traeth.  

SitePlanAnoted

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430