Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Ydych chi yn Ddosbarth, Glwb neu Gymdeithas Hwylio sy'n chwilio am leoliad i hyfforddi?

Dewch i ymarfer yma yn Academi Hwylio Genedlaethol Cymru.  Mae hwylio o'r radd flaenaf i'w gael yma ym Mhwllheli gyda chyfleusterau gwerth chweil ar y lan.  Dyma'r lleoliad perffaith ar gyfer eich wythnos/penwythnos o hyfforddiant. 

Llanwch y ffurflen ymholiadau yma ac fe gysylltwn â chi i drafod eich anghenion yn fanylach. 

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430