Mae Plas Heli yn ymrwymo i ddatblygu a hyrwyddo hwylio cychod bach ym Mhwllheli. 

Defnyddiwch y ffurflen hon i gofrestru eich cwch bach ar gyfer Iard Gychod Plas Heli  sydd yn agos at y fynedfa i'r traeth.

Mae'r iard hon ar gyfer cychod o dan 18 troedfedd o hyd sy'n gallu cael eu lawnsio gyda llaw oddi ar droli ar y traeth.  

Mae'n rhaid i bob cwch yn yr iard fod wedi cofrestru trwy lenwi'r ffurflen hon a'i dychwelyd i Blas Heli gyda'r ffi blynyddol o £25.00 i aelodau CHPSC neu £80.00 os nad ydych yn aelod.  Byddwn yn rhoi manylion i chi ar sut i gael mynediad i'r iard.

Dylid llenwi ffurflen wahanol ar gyfer pob cwch.  Bydd rhaid i gychod hirach na 18 troedfedd gofrestru gyda Cyngor Gwynedd.

Byddwn yn symud unrhyw gwch sydd heb ei chofrestru. 

Cysylltiadau &

 • youth sailing.jpeg
 • logogwynedd.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • Plas-Menai.jpg
 • psc_logo_new.png
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • ryalogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • PlasHeliLogo.jpg
 • WGLogo.jpg