Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Mae Plas Heli yn ymrwymo i ddatblygu a hyrwyddo hwylio cychod bach ym Mhwllheli. 

Mae'r iard hon dan rheolaidd CHPSC ar mae gyfer cychod o dan 18 troedfedd o hyd sy'n gallu cael eu lawnsio gyda llaw oddi ar droli ar y traeth.  

Mae'n rhaid i bob cwch yn yr iard fod wedi cofrestru trwy- edrychwch yma am fwy o wybodaeth

Bydd rhaid i gychod hirach na 18 troedfedd gofrestru gyda Cyngor Gwynedd.

Byddwn yn symud unrhyw gwch sydd heb ei chofrestru. 

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430