Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

 

Penwythnos o ddysgu hwylio

Dysgu hwylio ar gyfer achrediad Dingi Lefel 1 RYA

Dros dau ddiwrnod byddwn yn eich cyflwyno i’r hanfodion sylfaenol a mynd â chi drwy'r hyfforddiant angenrheidiol i'ch galluogi i fod yn hyderus ar y dŵr. Bydd ein hyfforddwyr cymwys RYA yn mynd a chi drwy pob un cam, efo cyfarwyddiadau clir, arweiniaeth ac anogaeth trwy’r penwythnos i wneud yn siwr eich bod yn cael yr amser gorau lle byddwch gobeithio yn cael dod ohoni efo achrediad Dingi Lefel 1 RYA.

Rydym yn cydweithio’n agos efo Clwb Hwylio Pwllheli, felly pan ydych yn barod mae yna ddigon o lwybrau allwch ddilyn i gario ymlaen a datblygu’ch hwylio efo’ch clwb hwylio lleol.

Nid oes angen profiad blaenorol i wneud y cwrs yma. Yr oedran lleiaf ydi 14.

Y cost am gwrs penwythnos ydi £200

Cysylltwch a ni i gael mwy o wybodaeth neu am y dyddiadau ar events@plasheli.org

** Wrth gynhyrchu bil treth cyngor ar gyfer cod post LL53, bydd gostyngiaf yn y pris o 10%.

Diwrnod blas ar hwylio

Diwrnod o gael flas ar hwylio ym Mhwllheli.

Ffansi roi cynnig ar hwylio? Eisiau cael eich ailgyflwyno i’r chwaraeon? Eisiau rhoi cynnig arni cyn ymrwymo i gwrs? Eisiau rhodd gwahanol i aelod o’ch teulu neu ffrind?

Mae’r diwrnod blasu yn gyfle gwych i gael eich cyflwyno i’r gamp, gan gynnwys hwylio i fyny ac i lawr, ac ar draws y gwynt gan gynnwys troi y gwch a beth i wneud os fydd y gwch yn troi drosodd. Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys rigio’r, lansio a glanio oddi ar y traeth, hwylio i bob cyfeiriad, gwybodaeth diogelwch a theori hwylio sylfaenol.

Mae’r diwrnodau yma yn cael ei redeg ar gyfer pawb o amryw o oedran, ac fe all riant a plentyn fod ar yr un diwrnod. (Oed isafswm o 8)

Fe allwn hefyd eich cyflwyno i gyfleoedd i hwylio’n lleol efo Clwb Hwylio Pwllheli er mwyn cael gweithio ar beth wnaethoch ddysgu.

Nid oes angen profiad blaenorol. Mae’r dyddiadau’n gallu bod yn hyblyg, felly cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Y gost ydi £85 y diwrnod.

Er mwyn trefnu diwrnod blasu cysylltwch a ni drwy’r ebost events@plasheli.org neu ffoniwch ar 01758 613343.

psc logo new PlasHeliLogo ryalogo

 

{/tabs}

Drone07Teaching

Cysylltiadau &

 • CCFlogo.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • CyfenterLogo.png
 • logogwynedd.gif
 • PlasHeliLogo.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • youth sailing.jpeg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • psc_logo_new.png
 • Plas-Menai.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • WGLogo.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • ryalogo.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430