Mae staff cegin Plas Heli wedi bod yn gweithio yn galed ar ddatblygu ein Bwydlen Nadolig 2017!

Mae archebion am bartion yn dod i fewn yn gyflym, felly pam ddim ymuno a nhw? Edrychwch ar ein Bwydlen ddwyeiithog newydd trwy glicio isod.

Mae Bwydlen Nadolig 2017 ar gael yma

Anhwylderau ac Alergeddau Bwyd
Cyn i chi archebu'ch bwrdd, neu archebu bwyd, mynnwch air ag aelod o staff am fwy o wybodaeth am gynnwys y bwyd. Diolch.