Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

0001 1721149682Dewch yn llu i drio ein brecwast llawn sydd ymlaen bob bore Sadwrn a Sul.

Brecwast yn dechrau 8:30 ac yn gorffen am 11yb

Cysylltwch â Heidi Bakewell ar bwyty@plasheli.org neu ffoniwch ar 01758 613343.

 

 

 

Anhwylderau ac Alergeddau Bwyd
Cyn i chi archebu'ch bwrdd, neu archebu bwyd, mynnwch air ag aelod o staff am fwy o wybodaeth am gynnwys y bwyd. Diolch.

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430