Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Bwyd blasus, croeso cynnes a golygfeydd anfarwol - mae'r cwbl yma ym Mhlas Heli.  

Rydym yn gweini brecwast, cinio, te prynhawn a swper.  Ar ddydd Sul byddwn yn gweini Cinio Sul.

Mae ein horiau gweini yn newid yn dymhorol fel bo'r galw, mae'r oriau cyfredol i'w gweld ar waelod y dudalen. Byddem yn argymell cysylltu â ni i neilltuo bwrdd ymlaen llaw ar gyfer prydau nos a Chinio Sul yn enwedig.  

Cliciwch ar y linc i weld esiamplau o'n bwydlen. 

 

I archebu'ch bwrdd, cysylltwch gyda ni ar: 01758 613 343, neu 01758 614 442.

 
Anhwylderau ac Alergeddau Bwyd
Cyn i chi archebu'ch bwrdd, neu archebu bwyd, mynnwch air ag aelod o staff am fwy o wybodaeth am gynnwys y bwyd. Diolch.
 • Cwrwllyn.jpg
 • CoorsLight.jpg
 • CarlingCider.jpg
 • JackRabbit.jpg
 • Guinness.jpg
 • WorthingtonCreamflow.jpg
 • Carling.jpg
 • Peroni.jpg
 • Doombar.jpg
 • logo.png
 • DwyforCoffee.jpg
 • HygieneRating.jpg
 • StowfordCider.jpg

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430