Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod y digwyddiad hwn wedi'i ganslo

Mae'r holl gystadleuwyr wedi derbyn ad-daliad llawn 27/09/2019

Dewch i gymeryd rhan yn ras 5k neu 10k Pwllheli!

Ras fyrach hwyliog i blant a theuluoedd, a dewis o unai 5k neu 10k i oedolion a phobl ifanc dros 13 mlwydd oed. Bydd yn cael ei amseru, gyda medal unigryw i bawb sydd yn cwblhau'r ras.

Bydd y Ras Hwyl yn cychwyn am 9:30am a'r rasys 5k a 10k yn cychwyn am 10:00am.

*Ras Hwyl 1k. £2.50 gyda medal i bob plentyn. (Bydd unrhyw elw o'r ras hon yn cael eu cyfrannu tuag at gynllun Mynediad i Bawb).
*5k. Ffi gofrestru o £12 gyda medal unigryw a photel o ddwr ar y linell derfyn.
*10k. Ffi gofrestru o £15 gyda medal unigryw a photel o ddwr ar y linell derfyn.

Rhedwch er mwyn eich boddhad personol, neu heriwch eich hun a chodi arian i elusen, mae i fyny i chi. Mae nifer o lefydd yn gyfyngedig ar gyfer y rasys yma, felly;r cyntaf i'r felin. Rydym yn rhagweld y bydd llawer o ddiddordeb. Nodwch os gwelwch yn dda nad oes modd derbyn ad-daliad os nad ydych yn cymeryd rhan, ond mae posib eu trosglwyddo i redwr arall, o leiaf 2 wythnos cyn ddyddiad y ras, trwy gysylltu a'r swyddfa cyn gynted a phosib.

I gofrestru, dilynwch y linc yma, neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch a ni yn Plas Heli ar 01758 613 343, neu trwy ebost post@plasheli.org.

Gwelwn ni chi yno!

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430