Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Dewch draw i'n Noson Blasu Gin gyntaf erioed yn Plas heli, gyda Aber Falls.

Tocynnau ar gael tu ol y Bar yn Plas Heli, neu trwy ffonio: 01758 613 343.

Rydym yn rhagweld tipyn o alw am y tocynnau, ac felly, ni allwn sicrhau eich tocynnau heb i ni dderbyn taliad amdanynt yn llawn.

 

 

Gin Tasting 1.jpgweb

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430