Plas Heli

The Welsh National Sailing Academy and Events Centre .

English

Ydych chi yn chwilio am rhywle diddos ar gyfer achlysur arbennig, bwffet syml i griw o ffrindiau neu gyd-weithwyr neu wledd fawreddog i 250 o wahoddedigion?  Dyma’r lleoliad i’ch digwyddiad!

Gallwch gyrraedd y lleoliad ar gwch, cael hoi o ddiwrnod o gynhadleddau gydag awr neu ddwy ar y dwr, neu gadw’ch traed yn sych  a rhyfeddu ar brydferthwch Bae Ceredigion gydag Eryri yn gefnlen on teras anhygoel.

Cynhadleddau, arddangosfeydd, cyfarfodydd, digwyddiadau chwaraeon, partion, cyngherddau, priodasau, digwyddiadau cymunedol. Dyddiau adeiladu tîm – beth bynnag fo’ch digwyddiad mae gennym ni leoliad hyblyg sy’n berffaith ar eich cyfer.

Cysylltwch â’n tîm digwyddiadau am fwy o fanylion..

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430