Plas Heli

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Prif Ganolfan Digwyddiad Hwylio yng Nghymru
Cyfleuster Cymunedol

English

Croeso - Welcome
i Plas Heli

Plas Heli yw Cwmni gweithredol Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a'r Ganolfan Ddigwyddiadau.
>

Gwybodaeth Digwyddiadau
Plas Heli - cartref Clwb Hwylio Pwllheli
Yn agos i Hafan Pwllheli, Iardiau Gychod a Siopau Morwrol
Newyddion:

Newyddion Diweddaraf:

Mae'r Cyfleusterau yn Plas Heli bellach ar agor a bydd y bar a'r caffi ar agor o ddydd Iau 12fed Tachwedd yn amodol ar y cyfyngiadau arferol ar bellter, tracio ac mwgwd gwyned

Yn unol â'r mentrau diweddaraf i leihau lledaeniad Covid 19 rydym yn benderfynol o chwarae ein rhan i leihau lledaeniad y firws hwn.

Byddwn yn darparu diweddariadau ar y wefan hon a thrwy ein diweddariadau wythnosol ond am nawr cadwch yn ddiogel.

Diweddarwyd - 9fed Tachwedd 2020

 

Take a Virtual Tour

Before you visit us please take a virtual tour by looking at these videos. We are sure you will want to visit!
Plas Heli - fantastic facilities
Pwllheli and the Area - Glorious Llyn Peninsula
image

Cyfleusterau Ffantastig

Digwyddiadau ar y Tir - Rali Ceir, Gwyliau Cerddoriaeth a Triathlon

Canolfan Ddigwyddiadau

Lleoliad gwych ar gyfer Digwyddiadau - pob math o ddigwyddiadau; rhwyfo, hwylio rali ceir, triathlonau, chynadleddau a gŵyl cerddoriaeth

image

Digwyddiadau Rhyngwladol Llwyddiannus

Lleoliad ar gyfer Digwyddiadau Hwylio Cenedlaethol a Rhyngwladol

Cenedlaethol a Rhyngwladol

Gallwn gynnal eich Digwyddiad Hwylio - mawr neu fach - cyfleusterau gwych, lleoliad rasio gwych gyda golygfeydd!
Cysylltwch â ni am fanylion

image

Bar Caffi a Bwyty gwych

Mwynhewch y golygfeydd arbennig o'n bar newydd!

Bar Caffi a Bwyty

Ymlaciwch yn y Caffi Bar a mwynhewch y golygfeydd o'r môr a'r mynyddoedd
Edrychwch ar ein bwydlen Arbennig a beth am ginio dydd Sul?
Agos i'r Marina

image

Lleoliad Priodas a Pharti Mawr

Partïon Dathlu

Lleoliad gwych i’ch Parti Dathlu

Gallwn ddarparu ar gyfer partïon mawr a bach mewn dewis o fariau, bwytai, neuadd a balconïau gyda golygfeydd.,br> Cysylltwch â ni am fanylion.

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

Pwllheli - Cymru

Geirda

Newyddion Plas Heli

  • Plas Heli - Café and Bar (Glan Don Beach Bar) (Maw) - 20 - Ebr, 2021

    Due to the latest Welsh Government Level 4  Alert COVID  restrictions,  the bar and  restaurant is open for take away service only (access via the side entrance and rear deck)  with  the indoor facilities at Plas Heli closed.  The Plas Heli outdoor facilities - event pontoons and compound  are now open for outdoor activities by maximum groups of six from two  households, and organised outdoor activity for...

    Darllen mwy: Plas Heli -...

  • PLAS HELI PONTOON BERTHS - 2021 (Iau) - 18 - Maw, 2021

    The 2021 season starts on 1st April and the demand for the berths on the Plas Heli pontoons is already exceptional, we anticipate a 100% occupancy this season! We are extremely grateful for the mammoth effort of our volunteer workforce in carrying out maintenance and preparation works on the pontoons, including the jet-washing of the walkways. So, we are now all set and ready for the season! For those...

    Darllen mwy: PLAS HELI...

Canolfan Digwyddiadau, Bwyta gyda Golygfeydd, Gwersylla ac Angorfeydd Digwyddiadau Tir a Môr - Partïon Mawr a Bach, Dathliadau a Phriodasau - Noson allan gyda ffrindiau

 Dolenni Cyflym i adrannau poblogaidd o’r wefan  

 

Wefan Newydd

Rydym yn gweithio ar y wefan newydd
Byddwn yn darparu nodweddion newydd fydd yn gwneud eich ymweliad i'r wefan yn haws
Os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau, cysylltwch â ni yn post@plasheli.org
10th May 2019

Mwy o fanylionCysylltwch â ni i wybod mwy am Blas Heli

Gwybodaeth Cyswllt

Plas Heli Cyf Glany Don, Pwllheli, Gwynedd LL53 5YT

Bar:        01758 614 442
Swyddfa:   01758 613 343

Cwmni Cofrestredig.  Rhif: 08082514
Rhif TAW: GB 164061430