• Plas Heli - Parti Plant
  Plas Heli - Parti Plant

  Dewch i roi cynnig ar ein Castell Bownsio unigryw sydd yn y Brif Neuadd.

 • Plas Heli
  Plas Heli

  Mae gennym y lle ar gyfer digwyddiadau tu allant ..... cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

 • Plas Heli - Cruising
  Plas Heli - Cruising

  A fantastic Base for Cruising in the Irish Sea 

 • Plas Heli - Racing
  Plas Heli - Racing

  Join the fun on the water - crew on one of the racing boats

 • Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau
  Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau

  Gallwn gynnal eich digwyddiad hwylio - mawr a bach - Gallwn gynnal eich digwyddiad hwylio - mawr a bach

 • Plas Heli - Beicio
  Plas Heli - Beicio

  Sportive a Triathlon - cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth - Sportive - 8fed Ebrill 2018

 • Plas Heli - Lleoliad Arbennig
  Plas Heli - Lleoliad Arbennig

  Cyfleusterau ar gyfer Digwyddiadau

 • Plas Heli
  Plas Heli

  Plas Heli yn yr eira

 • Plas Heli - Clybiau
  Plas Heli - Clybiau

  Ymunwch â'r hwyl gyda'r Clwb Rwyfo .........

 • Plas Heli - Y Bar
  Plas Heli - Y Bar
  Mae'r Bar yn eich croesawu...
 • Plas Heli yn y Nos
  Plas Heli yn y Nos

  Cynlluniwch eich parti yn Plas Heli 

 • Plas Heli - Digwyddiad Hwylio
  Plas Heli - Digwyddiad Hwylio

  Cynhaliwch eich digwyddiad yn Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau

 • Plas Heli - Lle da i gyfarfod
  Plas Heli - Lle da i gyfarfod

  What a view from the balcony....

Oriau Agor

 

Oriau Agor Opening Times.jpg1901

 

PlasHeliLogo

xx

Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Prif Ganolfan Digwyddiad Hwylio yng Nghymru
Cyfleuster Cymunedol

Croeso - Welcome

Croeso i Wefan Plas Heli!
Nia Griffith Rheolwr y Ganolfan
This web site is new and work is on-going. Info: chairman@plasheli.org

Gan ddilyn penwythnos llwyddiannus a phrysur gyda Triathlon a Phriodas yr wythnos ddiwethaf, rydym yn cynnyddu'r tempo unwaith yn rhagor gyda llawer o ddigwyddiadau mawr yn y dyddiadur dros yr wythnosau nesaf.

Bydd y penwythnos nesaf y prysuraf eto, gyda 450 o bobl yn ymweld a Plas Heli am bryd 4 cwrs ac adloniant yn y Neuadd fawr, ac ardal y llawr cyntaf. O ganlyniad mae'r paratoadau yn mynd rhagddi yn y gegin, ond byddwch yn ymwybodol y bydd y digwyddiad mawr yma yn golygu y bydd y cynnig yn y Bar a'r Bwyty, nos iau, nos wener a nos sadwrn yn wahanol i'r arferol. Ni fydd y bwyty ar agor nos iau y 6ed o Orffennaf, ond byddwn ar agor bob dydd am ginio a phaneidiau fel arfer. Bydd bwyd ar gael, ar fwydlen cyfyngedig ar y Bar nos Wener a nos Sadwrn dros gyfnod y digwyddiad mawr.

Hefyd, rydym yn ymddiheuro na fydd y Carferi Sul yn rhedeg y Sul yma (9fed o Orffennaf), ond byddwn yn ol fel arfer y Sul canlynol. Os hoffech archebu bwrdd, cysylltwch gyda ni ar: 01758 614 442. 

Bydd y Bar a'r Caffi ar agor i'r cyhoedd trwy gydol y penwythnos, ac edrychwn ymlaen i'ch croesawu. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustod a achosir i chi. Am fwy o fanylion am beth sydd ar gael dros y penwythnos, cysylltwch gyda ni ar: 01758 614 442 or 01758 613 343.

 

Diolch am eich dealldwriaeth.

 

Beth sydd ymlaen Nesaf

Newyddion

 • Plas Heli - Parti Plant
  Plas Heli - Parti Plant

  Dewch i roi cynnig ar ein Castell Bownsio unigryw sydd yn y Brif Neuadd.

 • Plas Heli
  Plas Heli

  Mae gennym y lle ar gyfer digwyddiadau tu allant ..... cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

 • Plas Heli - Cruising
  Plas Heli - Cruising

  A fantastic Base for Cruising in the Irish Sea 

 • Plas Heli - Racing
  Plas Heli - Racing

  Join the fun on the water - crew on one of the racing boats

 • Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau
  Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau

  Gallwn gynnal eich digwyddiad hwylio - mawr a bach - Gallwn gynnal eich digwyddiad hwylio - mawr a bach

 • Plas Heli - Beicio
  Plas Heli - Beicio

  Sportive a Triathlon - cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth - Sportive - 8fed Ebrill 2018

 • Plas Heli - Lleoliad Arbennig
  Plas Heli - Lleoliad Arbennig

  Cyfleusterau ar gyfer Digwyddiadau

 • Plas Heli
  Plas Heli

  Plas Heli yn yr eira

 • Plas Heli - Clybiau
  Plas Heli - Clybiau

  Ymunwch â'r hwyl gyda'r Clwb Rwyfo .........

 • Plas Heli - Y Bar
  Plas Heli - Y Bar
  Mae'r Bar yn eich croesawu...
 • Plas Heli yn y Nos
  Plas Heli yn y Nos

  Cynlluniwch eich parti yn Plas Heli 

 • Plas Heli - Digwyddiad Hwylio
  Plas Heli - Digwyddiad Hwylio

  Cynhaliwch eich digwyddiad yn Plas Heli - Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau

 • Plas Heli - Lle da i gyfarfod
  Plas Heli - Lle da i gyfarfod

  What a view from the balcony....