WebSiteHeaderCaS

What a view
Plas Heli
The Welsh National Sailing Academy and Events Centre
Visit Us In January
Plas Heli
The Welsh National Sailing Academy and Events Centre
What a view
Plas Heli
The Welsh National Sailing Academy and Events Centre
Sportive
Plas Heli
Sportive in Plas Heli
What a view
Plas Heli
The Welsh National Sailing Academy and Events Centre
Multi Functional Hall
Plas Heli
The Welsh National Sailing Academy and Events Centre
Topper Nationals
Plas Heli
Looking forward to the Topper Nationals in August 2017
Triathlon
Plas Heli
Triathlon and Sportive at Plas Heli
IRC Welsh National Championship
Plas Heli
The Welsh National Sailing Academy and Events Centre - Premier Keel Boat Racing
Teaching Facility
Plas Heli
The Welsh National Sailing Academy and Events Centre
Enjoy the facilities
Plas Heli
The Welsh National Sailing Academy and Events Centre
Bingo!
Plas Heli
Come and Join the Fun - you could win!
Catering
Plas Heli
The Welsh National Sailing Academy and Events Centre
Gwyl Cerdd Dant
Plas Heli
The Welsh National Sailing Academy and Events Centre

HEART OF WELSH SAILING - Enjoy, work, celebrate and relax. There's a space for everything at Plas Heli.

What's On Next

Bar:        01758 614 442
Office:   01758 613 343

cpr certification online
cpr certification onlineNational CPR associationcpr certification online

 

Plas Heli Cyf

Academi Hwylio Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau

The Welsh National Sailing Academy & Event Centre

Mae cynnwys y neges hwn yn gyfrinachol ac wedi ei fwriadu ar gyfer y person neu'r personau y cyfeiriwyd y neges atyn nhw.

Os nad chi yw'r sawl oedd i dderbyn y neges, yna gwaherddir chi rhag ei ddefnyddio, ei ddosbarthu, anfon ymlaen, argraffu neu gopïo heb dderbyn caniatâd ysgrifenedig yr awdur.

Os nad chi yw'r person neu bersonau y cyfeiriwyd y neges ato, yna rydych wedi derbyn y neges drwy gamgymeriad a byddem yn ddiolchgar pe byddech naill ai'n ffonio 01758 613343 a gofyn am yr anfonwr/wraig neu ddychwelyd yr e-bost at yr anfonwr/wraig.


Dylech fod yn ymwybodol y gallai pob e-bost i mewn ac allan gael ei sganio a'i fonitro ar unrhyw adeg.

The contents of this message are confidential, and are intended solely for the person or persons addressed.

If you are not the intended recipient, any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this message is strictly prohibited unless written authority is given by the author.

If you are not the addressed person or persons, be advised that you have received this message in error and we would be grateful if you could telephone 01758613343 and ask for the sender or return the email to the sender.


Please be aware that all inbound and outbound email may be scanned and monitored at any time.

Sportive and Triathlon Sponsors

 • PlasHeliLogo.jpg
 • jonesOGymruX500.jpg
 • Dafodil2.jpg
 • harlech.PNG
 • Spar_y_maes.JPG

Associates and Affiliates

 • LoteriLogo.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • logogwynedd.gif
 • youth sailing.jpeg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • Plas-Menai.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • psc_logo_new.png
 • WGLogo.jpg
 • ryalogo.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg