This summer was a very busy one for Mari Davies from Bethesda and her sailing partner Sarah Norbury, as they spent 6 weeks abroad competing in the international 420 fleet.

The first event of the summer was in Keiler Woche, Germany.  A massive international  regatta attended by thousands with racing across numerous fleets. Stormy weather and fickle wind meant that only four races were held in the two racing days.

Check out the progress on the Plas Heli building in this video:

Building work has started on a £4 million project to build the Pwllheli Sailing Academy building that will complete the package of recent capital investments in the town’s harbour area.DSC 5980

The first sod of turf has been broken on the site of Wales’ National Sailing Academy at Glan Don, Pwllheli. This building is a key part of the £8.3 million package secured by Gwynedd Council to strengthen the local maritime and sailing industry.

The Pwllheli National Sailing Academy and Events Centre has received financial support from the European Regional Development Fund through the Welsh Government and Gwynedd Council. 

The iconic building will be a centre to host events and some of the world’s best sailing competitions. It will also be a central asset to the local community and the outdoor industry in Pwllheli and surrounding area.

Spinlock IRC Welsh Championships 1st – 3rd August 2014

IRC 30 years logo 2014We are only a few weeks from the inaugural ‘Spinlock IRC Welsh Championships’ hosted this year by Pwllheli Sailing Club on 1st to 3rd August.

The event has used the successful 2013 J Cup hosted by PSC as a spring board with the added award of the ‘Spinlock IRC’ regional title for Wales. PSC Commodore Stephen Tudor said: ‘The Club is very proud to be offered the opportunity to host the first Welsh IRC Championships and is delighted to see competitors already entered from Ireland, Isle of Man, Scotland and Liverpool in addition to the local competitive fleet. Entries are still being received and we still have free berths available for the event on the new Academy pontoons’.

Mae Mari Davies, aelod o Glwb Hwylio Pwllheli yn hedfan allan i Tavira ym Mhortiwgal heno i gynrychioli Prydain ym Mhencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF.

Dewisiwyd Mari, sydd yn 17 oed ac yn chweched dosbarth Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda, a’i phartner hwylio Sarah Norbury i gynrychioli Prydain yn y dosbarth 420 wedi iddynt ddod yn fuddugol ym Mhencampwriaeth Ieuenctid Prydain gan roi perfformiadau cryf mewn fflyd gystadleuol iawn yn Weymouth a Phortland ym mis Ebrill.

Pencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF yw’r gystadleuaeth fwyaf ac uchaf ei pharch i ieuenctid yn y byd hwylio gyda dros 350 o hwylwyr ifanc o dros 60 gwlad yn gobeithio gwneud eu marc.  Mae Mari yn un o 12 aelod o garfan gryf Prydain sy’n gobeithio cipio’r brif wobr oddi ar yr Eidal.  Genir ser Gemau Olympaidd y dyfodol ym Mhencampwriaeth Hwylio Ieuenctid y Byd ISAF gyda’r rhestr o gyn-enillwyr yn cynnwys Russell Couts a Ben Ainslie ymysg lawer o enwau adnabyddus eraill y byd hwylio.

caws a gwinBu'r noson yn llwyddiant mawr drwy gydol gyda nifer yn dod draw o'r clybiau yn ogystal â chynrychiolaeth o Welsh Yachting a 'r Welsh Youth oedd yn paratoi am y cystadlu dros y penwythnos. 
 
 
Hoffem estyn diolch diffuant i Hufenfa De Arfon am y caws gwych, Y Bwtri am y Picl Cymysg a oedd yn gweddu yn wych efo'r caws a Cwrw Llyn am gyflenwi'r cwrw i olchi y cyfan i lawr!! ac yn olaf i Glwb Hwylio Pwllheli am gynnal y digwyddiad. Diolch hefyd i Iestyn Tyne am ein diddanu ni drwy gydol y nos efo'i ffidil. 
 
Cododd y Grŵp Awyr Agored oddeutu £ 400 a fydd yn mynd tuag at y Grant Chwaraeon Cymru i brynu offer er lles y clybiau unigol a'r gymuned leol.
 

 

 

Associates and Affiliates

 • RYA-logo-wales3.jpg
 • WGLogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • logogwynedd.gif
 • CCFlogo.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • ryalogo.jpg
 • psc_logo_new.png