cpr certification online
cpr certification onlineNational CPR associationcpr certification online

PlasHeliLogo

Newyddion

Bar:           01758 614 442
Swyddfa:  01758 613 343

LlynCoastalSportivex300Mae dyddiad Sportive 2017 wedi'w gyhoeddi. Cadwch y dyddiad i'ch dyddiaduron, 8fed o Ebrill, 2017. 

Gwybodaeth bellach yma.

Dewch draw i Plas Heli ar gyfer Partion Penblwydd eich plant

Y Neuadd Fawr yn Plas Heli, yw'r lleoliad perffaith ar gyfer Partion Penblwydd eich plant. Os ydych yn chwilio am leoliad gyda digonedd o le i gynnal gemau, disco, ac yn y blaen, yna Plas Heli yw'r lle i chi. Gallwn ddarparu bwyd ar eich cyfer o fwyd 'bys a bawd', i bryd poeth. sydd yn cwrdd a'ch anghenion, er mwyn sicrhau y bydd parti eich plentyn yn byw yn y cof am amser hir. 

 

Newydd ar gyfer 2016-17 

Dewch i roi cynnig ar ein Castell Neidio Ras Rwystrau newydd sbon yn y Brif Neuadd. Cynnig Arbennig ar gyfer hurio y Castell Neidio, gyda phob parti sydd wedi ei drefnu* yn ystod mis Ionawr a Chwefror 2017, o £60.

*Gellir archebu partion ar gyfer unrhyw bryd yn 2017, er mwyn cymeryd mantais o'r Cynnig arbennig.

I drefnu eich parti, cysylltwch a David yn Plas heli ar: 01758 613 343.

DSC00859

Ar y 25ain o Fedi bydd Plas Heli yn cynnal diwrnod o weithgareddau ar lan y mor Glan Don a Plas Heli sef Hwyl yr Heli. Mewn cydweithrediad gyda chlybiau awyr agored lleol, sydd yn cynnig sesiynnau Rhwyfo, Hwylio, Ceufadu, Padl fyrddio ac yn y blaen, byddwn yn cynnig sesiynnau awr o hyd i blant ac oedolion, gyda'r clybiau yno i ddelio ag unrhyw ymholiadau i ymuno a'u clybiau.

Yn ogystal a'r sesiynnau ar y dwr, fe fydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y traeth yn cynnal gemau traeth, a bydd castell bownsio a thrampolinau, yn ogystal a phaentiwr wynebau i'r plant ieuengaf. I'r oedolion a rhieni sydd ddim yn dymuno ymuno yn y gweithgareddau, bydd Y Dec, sef caffi a bwyty Plas Heli ar agor gydol y dydd gyda lluniaeth ar gael.

Rhywbeth i bawb yn Plas heli.

Am fwy o fanylion am Hwyl yr Heli, neu i gofrestru eich enw ar un o'r sesiynnau blasu, cysylltwch a David neu Nia yn Plas Heli ar 01758613343, neu sgroliwch lawr am ein Cwestiynnau Cyffredin.

Am gopi o'r poster, cliciwch: For a copy of the poster, click:

POSTER

 

Hwyl yr Heli 2016

Cwestiynnau Cyffredin

Faint oed sydd angen i mi fod i gymryd rhan?

I ddiogelu’ch lle, cysylltwch a Plas Heli. Fe fydd rhai nifer cyfyngedig o lefydd ar gael ar y dydd, ond gwell diogelu  lle ymlaen llaw.

Ceufadu 11+ oed
Hwylio Oed 8+ oed
Rhwyfo oed 14+ oed
SUP(Padl Fyrddio) 8+ oed

Mae pob gweithgaredd AM DDIM.

Pa weithgareddau/adloniant arall fydd ar gael?

Bydd yr holl weithgareddau dwr am ddim, ar draeth Glan y Don, Pwllheli.

Mae yna rhywbeth i’r teulu gyfan, does ddim angen archebu o flaen llaw ar gyfer y canlynol:

Castell neidio
Paentio Wynebau
Wal Corryn (Spider Wall)
Siwrne ar y Tren bach o ganol Pwllheli i Plas Heli.
Gemau Traeth.

Pryd mae Hwyl yr Heli ac am faint o’r gloch?

Dydd Sul, 25ain o Fedi 2016. 

Bydd y sesiwn cyntaf ar y dwr, yn cychwyn am 10:00am a phob awr gyda’r sesiwn olaf am 3:00pm. Mae angen i fynychwyr y sesiynnau ar y dwr, gyrraedd 15 munud cyn cychwyn y sesiwn i gofrestru yn Plas Heli er mwyn derbyn band “tali”. Bydd angen ei ddychwelyd i’r man cofrestru wedi i chi orffen y sesiwn.

Pa gyfleusterau sydd ar gael yn ystod y digwyddiad?

Toiledau a chawodydd gwryw a benyw

Cyfleusterau parcio am ddim yn maes parcio wrth ochr Plas Heli.

Cofrestru ar y penwythnos – pryd a lle?

Rydym yn argymell i chi gofrestru mlaen llaw oherwydd fod nifer cyfyngedig o lefydd a’r gael. I archebu lle cysylltwch a Plas Heli a’r 01758 613343.

Bydd modd cofrestru ym Mhlas Heli ar:

Dydd Sul y 25ain o Fedi 09:00 y.b ymlaen, ac argymhellwn i chi gyrraedd o leiaf 15 munud cyn gychwyn eich sesiwn.

Annogwn gynifer ohonoch i gofrestru cyn y dydd Sul i osgoi rhuthro ac i wneud pethau’n hwylus i chi ar y dydd.

Ble mae'r lleoliad?

Plas Heli, Glan Y Don, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT

Parcio ar y diwrnod?

Mae maes parcio  cyngor Gwynedd AM DDIM wrth ochr Plas Heli, sydd tua 50m oddi wrth y traeth.

Beth ddylwn i ddod efo mi?

Mi fyddwch yn derbyn yr holl offer iechyd  diogelwch a’r gyfer  eich sesiwn gan Plas Heli a’r y diwrnod. Dewch a dillad i newid, esgidiau i wlychu/neu neoprene, a thowel. Mae croeso i chi ddod a wet-suite efo chi, ond mae gennym ddarpariaeth yn Plas Heli.

Rwyf am wylio'r gweithgareddau- pa gyngor y gallwch ei roi i mi ar ble i wylio?

Bydd gennym ardal i wylwyr ym Mhlas Heli ar y llawr 1af a’r 2il lawr, lle gallwch edrych dros ardal Bae Tremadog.

A oes unrhyw le i gael rhywbeth i'w fwyta ac yfed?

 Bydd lluniaeth ar gael i’w brynu o Gaffi a Bwyty’r Dec yn Plas Heli, sydd ar y llawr cyntaf. 

Sut fedra i gysylltu efo chi, y trefnydd?

 Os oes gennych unrhyw gwestiwn pellach, cysylltwch â ni ar: post@plasheli.org neu 01758 613343.

 

Trwy gofrestru rydych yn cydnabod y datganiad canlynol:

Datganiad:
Yr wyf yn datgan fy mod yn ddigon iach a heini i gymryd rhan yn y digwyddiad/gweithgareddau. Ni fyddaf yn dal trefnydd y digwyddiad yn gyfrifol am unrhyw anaf neu golled. Deallaf fod unrhyw benderfyniad terfynol ynghylch y digwyddiad yn nwylo y trefnydd sef Plas Heli Cyf. Byddaf yn gadael i staff Plas Heli a’r Hyfforddwyr wybod am unrhyw anhwylder meddygol.

Plas Heli has made into the top ten best yachting bars in the World for 2015.

We now need your help to win this prestigious title by voting here.

Photographs just before we moved in!

Wel, mae’r haf yma.  Ma hi’n fis Gorffennaf.  Mae’r holl fisoedd diwethaf (a blynyddoedd diwethaf i rai) wedi bod yn adeiladu at hyn!  Mi fydd Plas Heli yn cynnal ei bencampwriaeth hwylio gyntaf cyn ddiwedd y mis.

Mae’r adeiladwyr a’r holl is-gontractwyr yn gweithio fel lladd nadroedd ers wythnosau i gael yr adeilad mor barod a phosibl i groesawu hwylwyr o 37 gwlad gwahanol ar gyfer Pencampwriaeth Optimist Ewrop ar Orffennaf 18. 

More photographs - just before moving in

Building Photos

The Jester Challenge fleet berthed at the Plas Heli visitor pontoons to prepare for their challenge from Pwllheli to Baltimore in south west Ireland on Sunday 14th June 2015.

The competitors had a great night in Plas Heli on Saturday night.

They were set on their way by former CHPSC Commodore, Richard Tudor at 1200 hrs on Sunday 14th June 2015.

The Jester Challenge fleet berthed at the Plas Heli visitor pontoons preparing for their challenge from Pwllheli to Baltimore in south west Ireland on Sunday 14th May 2015.

Read about the Challenge in the Afloat here.

 


 

 

Gwaith adeiladu yn mynd yn ei flaen - dim ond 4 wythnos cyn symud i mewn!!!

Cysylltiadau &

 • PlasHeliLogo.jpg
 • psc_logo_new.png
 • CCFlogo.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • ryalogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • youth sailing.jpeg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • RYARCharter.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • Plas-Menai.jpg
 • logogwynedd.gif
 • LoteriLogo.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • MeirionDwyfor.jpg
 • WGLogo.jpg