cpr certification online
cpr certification onlineNational CPR associationcpr certification online

PlasHeliLogo

Newyddion

Bar:           01758 614 442
Swyddfa:  01758 613 343

As many of you may be aware we have welcomed Huw Williams to Plas Heli as our new Business and Community Development Coordinator.

Those of you who know Huw, will know that he is briming with enthusiasm and ideas, and brings this, and more with him to Plas Heli.

Look out for new events, activities and loads of exciting developments.

CommunityConsultationjpgweb

Rydym yn falch o groesawu Heidi Bakewell i'r tim, fel Rheolwr Bar ac Arlwyo Plas Heli. Llongyfarchiadau hefyd a chroeso i'i Cogydd diweddaraf i ymuno a'r tim, Stephen Jones, sy'n ymuno a'r Prif Gogydd Gareth Williams ac Annwen Thomas yn y Gegin.

Rydym wedi cyflwyno gwasanaeth gweini llawn yn y Bwyty, felly dewch draw, dewisiwch fwrdd gyda'ch holl olygfa o fae Tremadog, ac ymlaciwch tra'n mwynhau pryd o fwyd a diod wedi'w baratoi yn ffres ar y safle.

Mwynhewch ddiod bach ar y Dec Uchaf, gan dreulio gyda'r nos o dan gynhesrwydd y gwresogyddion allanol.

Dewch draw i'n Lolfa Hwylwyr, sydd ar agor rhwng 8am a 5pm am frecwast tan 10am, a byrbrydau tan 5pm. Mae'n ddelfrydol os yn treulio diwrnod ar y traeth yn Glanydon, neu eisiau egni ar ol diwrnod ar y dwr. Mae hefyd yn le gwych i dreulio amser os ydych yn methu mynd ar y dwr oherwydd y tywydd, gyda Tenis Bwrdd i'ch diddannu.

Bydd y Cwt Hufen Ia newydd ar agor tu allan i Plas Heli yfory. Gwyliwch allan am yr arwyddion, Bydd gennym amrywiaeth o flasau hufen ia Welsh Maid ar gael, gyda diodydd oer a siocledi hefyd ar gael, gwych os am dreulio diwrnod ar y traeth. 

 IMG 2904

Y Dec Uchaf

IMG 2898

Y Lolfa Hwylwyr newydd, gyda Bar Brecwast rhwng 8am a 10am, a Bar byrbrydau rhwng 8am a 5pm. 

 

 

 

Dewch draw i Plas Heli i glywed hanesion a stori adnewyddu 'Gwylan', un o hen gychod Aberdaron. Bydd gyfle hefyd am sgwrs gyda'r rhai fu'n rhan o'i hatgyweirio, a gyda Dewi Alun, sydd wedi creu'r ffilm. Beth am wneud noson ohoni? Dewch draw am bryd o fwyd oddi ar fwydlen y noson am bris gostyngedig o £6. Bydd angen archebu bwyd o flaen llaw. Dewisiadau o Lasagne, Lasagne Llysieuol, Cyw Iar mewn basged, neu Fyrger Llysieuol, popeth wedi'w weini gyda sglodion. Darllenwch ymlaen am fwy o wybodaeth.

LlynCoastalSportivex300Mae dyddiad Sportive 2017 wedi'w gyhoeddi. Cadwch y dyddiad i'ch dyddiaduron, 8fed o Ebrill, 2017. 

Gwybodaeth bellach yma.

Bydd manylion ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i'w gweld yma yn fuan. Croesawn ddatganiadau o ddiddordeb gan unigolion sydd gyda diddordeb ymuno a Bwrdd Cyfarwyddwyr Plas Heli.

20 months since first opening its doors, Plas Heli, has lot to be proud of. From hosting International and National Sailing Events, to cultural and social events, Plas Heli is rapidly gaining a reputation as the go to place for Functions and Weddings in the area.

Ar gyfer 2017, mae Hwyl yr Heli wedi tyfu, a bydd yn Wyl i ddathlu dwy flynedd ers agor drysau Plas Heli am y tro cyntaf. Yn ogystal a bod yn gyfle i weld yr adeilad a dathlu'r oll sydd wedi'w gyflawni dros y ddwy flynedd, bydd hefyd yn gyfle i gymdeithasu, mwynhau talentau lleol, arddangosfeydd coginio, yn ogystal a'r gweithgareddau ar ddwr a thir sydd wedi bod yn rhan boblogaidd o Hwyl yr Heli o'r cychwyn. Eto eleni byddwn yn cydweithi oa chlybiau awyr agored lleol, i ddarparu sesiynnau blasu mewn meysydd er enghraifft hwylio, ceufadu, padlfyrddio, rhwyfo a llawer mwy.

Gwnewch nodyn o'r dyddiad, -y 10fed o Fehefin, a bydd mwy o wybodaeth am y digwyddiad yn fuan!

Rydym yn falch o gyhoeddi mai Gwasanaeth Bwyd Harlech Foodservice a Spar Pwllheli yw Noddwyr Sportif Arfordirol Llyn ar yr 8fed o Ebrill, a Thriathlon Pwllheli ar yr 2il o Orffennaf, 2017.                      

  harlech                 Spar y maes

Hoffem ddiolch o waelod calon i'r ddau gwmni am eu cefnogaeth parhaus i'r digwyddiadau yma.

Mae Plas heli yn cynnig Cinio Sul ar ffurf Carferi.  Mae'r cinio Sul yn profi'n boblogaidd iawn, felly rydyn yn argymell archebu bwrdd o flaen llaw. Ymunwch a ni a mwynhewch olygfeydd godidog o Eryri dros Fae Tremadog.

Dewch draw i Plas Heli ar gyfer Partion Penblwydd eich plant

Y Neuadd Fawr yn Plas Heli, yw'r lleoliad perffaith ar gyfer Partion Penblwydd eich plant. Os ydych yn chwilio am leoliad gyda digonedd o le i gynnal gemau, disco, ac yn y blaen, yna Plas Heli yw'r lle i chi. Gallwn ddarparu bwyd ar eich cyfer o fwyd 'bys a bawd', i bryd poeth. sydd yn cwrdd a'ch anghenion, er mwyn sicrhau y bydd parti eich plentyn yn byw yn y cof am amser hir. 

 

Newydd ar gyfer 2016-17 

Dewch i roi cynnig ar ein Castell Neidio Ras Rwystrau newydd sbon yn y Brif Neuadd. Cynnig Arbennig ar gyfer hurio y Castell Neidio, gyda phob parti sydd wedi ei drefnu* yn ystod mis Ionawr a Chwefror 2017, o £60.

*Gellir archebu partion ar gyfer unrhyw bryd yn 2017, er mwyn cymeryd mantais o'r Cynnig arbennig.

I drefnu eich parti, cysylltwch a David yn Plas heli ar: 01758 613 343.

DSC00859

Cysylltiadau &

 • RYA-logo-wales3.jpg
 • Plas-Menai.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • psc_logo_new.png
 • MeirionDwyfor.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • WGLogo.jpg
 • LoteriLogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • logogwynedd.gif
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • ryalogo.jpg
 • CyfenterLogo.png