You have arrived on the Welsh page of the Plas Heli web site - the English Home page is available here

Edrychwch ar yr Olygfa
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Visit Us In January
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Edrychwch ar yr Olygfa
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Sportive
Plas Heli
Sportive ym Mhlas Heli
Edrychwch ar yr Olygfa
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Multi Functional Hall
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Pencampwriaethau Cenedlaethol Topper
Plas Heli
Edrych ymlaen at Bencampwriaeth Topper yn Awst 2017
Triathlon
Plas Heli
Triathlon a Sportive ym Mhlas Heli
IRC - Pencampwriaeth Cenedlaethol Cymru
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau - Rasio Gorau i Gychod Mawr
Cyfleusterau dysgu
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Mwynhewch y cyfleusterau
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Bingo!
Plas Heli
Dewch i ymuno yn yr hwyl - gallech ennill!
Catering
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Gwyl Cerdd Dant
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

CALON HWYLIO CYMRU - Mwynhau, gweithio, dathlu ac ymlacio. Mae lle i bopeth ym Mhlas Heli

cpr certification online
cpr certification onlineNational CPR associationcpr certification online

Beth sydd ymlaen Nesaf

Newyddion

Bar:           01758 614 442
Swyddfa:  01758 613 343

 

Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar ar gyfer Pencampwriaethau y Topper Nationals i Plas Heli dros y penwythnos, a fydd yn cario ymlaen gydol yr wythnos. Rydym yn gweithio yn galed i baratoi'r compownd, y cychod ac yn y blaen yn barod ar gyfer beth sydd yn addo bod yn wythnos fendigedig o hwylio.

Nid yn unig ydym ni yn brysur yn paratoi ar gyfer y cystadlaethau hwylio, fel y gwelwch, mae llawer o weithgarwch yn mynd ymlaen yn ardal y Bar a'r Bwyty hefyd. O ddydd Iau y 3ydd o Awst, byddwn yn cyflwyno ein Bwydlen Brecwast, ar gael rhwng 8am a 10am. Croeso i bawb. Dewch draw i lenwi rol anferth gyda'ch hoff eitemau brecwast, gyda phaned am £5.50.

Rydym hefyd wedi cyflwyno gwasanaeth gweini wrth eich bwrdd yn y Bwyty. Yr oll sydd angen i chi ei wneud ydi cymeryd Bwydlen, dewis y bwrdd gyda'ch hoff olygfa, a bydd un o'n staff gweini gyda chi yn fuan i gymeryd eich archeb, gan adael digon o amser i chi i ymlacio, a mwynhau'r olygfa.llun balconi

 Mae'r calendr digwyddiadau yn llawn iawn yn ystod mis Awst, gyda'r Topper Nationals, IRC, Merlin Rockets a Phencampwriaethau Byd yr 'International Canoes' yn cael eu cynnal yn Plas Heli. Er yr holl brysurdeb, bydd y Bar a'r bwyty yn parhau ar agor i'r cyhoedd.

Pam ddim dod draw i fwynhau Te Prynhawn? £13.95, gyda Te a Choffi di-ddiwedd, neu os hoffech ychwannegu gwydraid o Broseco, neu Gin a Tonig bach, £19.95. Gofynnwn i chi archebu Te Prynhawn o leiaf 24awr o flaen llaw, gan ein bod yn creu popeth yn ffres ar y safle ar eich cyfer. (Dyma'n Te Prynhawn i ddau). 

20179878 1990738794494003 1393833399 n

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i Plas Heli!

Sportive and Triathlon Sponsors

 • Dafodil2.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • Spar_y_maes.JPG
 • harlech.PNG
 • jonesOGymruX500.jpg

Cysylltiadau &

 • CyfenterLogo.png
 • MeirionDwyfor.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg
 • psc_logo_new.png
 • PlasHeliLogo.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • logogwynedd.gif
 • WGLogo.jpg
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • ryalogo.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • CCFlogo.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • Plas-Menai.jpg
 • LoteriLogo.jpg