You have arrived on the Welsh page of the Plas Heli web site - the English Home page is available here

Edrychwch ar yr Olygfa
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Visit Us In January
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Edrychwch ar yr Olygfa
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Sportive
Plas Heli
Sportive ym Mhlas Heli
Edrychwch ar yr Olygfa
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Multi Functional Hall
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Pencampwriaethau Cenedlaethol Topper
Plas Heli
Edrych ymlaen at Bencampwriaeth Topper yn Awst 2017
Triathlon
Plas Heli
Triathlon a Sportive ym Mhlas Heli
IRC - Pencampwriaeth Cenedlaethol Cymru
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau - Rasio Gorau i Gychod Mawr
Cyfleusterau dysgu
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Mwynhewch y cyfleusterau
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Bingo!
Plas Heli
Dewch i ymuno yn yr hwyl - gallech ennill!
Catering
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau
Gwyl Cerdd Dant
Plas Heli
Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau

CALON HWYLIO CYMRU - Mwynhau, gweithio, dathlu ac ymlacio. Mae lle i bopeth ym Mhlas Heli

cpr certification online
cpr certification onlineNational CPR associationcpr certification online

Beth sydd ymlaen Nesaf

Newyddion

Bar:           01758 614 442
Swyddfa:  01758 613 343

 

Gan ddilyn penwythnos llwyddiannus a phrysur gyda Triathlon a Phriodas yr wythnos ddiwethaf, rydym yn cynnyddu'r tempo unwaith yn rhagor gyda llawer o ddigwyddiadau mawr yn y dyddiadur dros yr wythnosau nesaf.

Bydd y penwythnos nesaf y prysuraf eto, gyda 450 o bobl yn ymweld a Plas Heli am bryd 4 cwrs ac adloniant yn y Neuadd fawr, ac ardal y llawr cyntaf. O ganlyniad mae'r paratoadau yn mynd rhagddi yn y gegin, ond byddwch yn ymwybodol y bydd y digwyddiad mawr yma yn golygu y bydd y cynnig yn y Bar a'r Bwyty, nos iau, nos wener a nos sadwrn yn wahanol i'r arferol. Ni fydd y bwyty ar agor nos iau y 6ed o Orffennaf, ond byddwn ar agor bob dydd am ginio a phaneidiau fel arfer. Bydd bwyd ar gael, ar fwydlen cyfyngedig ar y Bar nos Wener a nos Sadwrn dros gyfnod y digwyddiad mawr.

Hefyd, rydym yn ymddiheuro na fydd y Carferi Sul yn rhedeg y Sul yma (9fed o Orffennaf), ond byddwn yn ol fel arfer y Sul canlynol. Os hoffech archebu bwrdd, cysylltwch gyda ni ar: 01758 614 442. 

Bydd y Bar a'r Caffi ar agor i'r cyhoedd trwy gydol y penwythnos, ac edrychwn ymlaen i'ch croesawu. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustod a achosir i chi. Am fwy o fanylion am beth sydd ar gael dros y penwythnos, cysylltwch gyda ni ar: 01758 614 442 or 01758 613 343.

 

Diolch am eich dealldwriaeth.

 

Sportive and Triathlon Sponsors

 • PlasHeliLogo.jpg
 • jonesOGymruX500.jpg
 • harlech.PNG
 • Spar_y_maes.JPG
 • Dafodil2.jpg

Cysylltiadau &

 • CCFlogo.jpg
 • spinlock_irc_champs_logo2.jpg
 • RYARCharter.jpg
 • ryalogo.jpg
 • LOGOEWROPNEWYDD.JPG
 • WGLogo.jpg
 • RYA-Logo-e1436515663332.gif
 • RYA-logo-wales3.jpg
 • CyfenterLogo.png
 • logogwynedd.gif
 • LoteriLogo.jpg
 • PlasHeliLogo.jpg
 • youth sailing.jpeg
 • Plas-Menai.jpg
 • CyngorCelfyddyda.jpg
 • psc_logo_new.png
 • MeirionDwyfor.jpg
 • ISORA_Logo_NewSmaller.jpg